พังงาเฮ…ผู้ว่าตั้งเป้าฉีดวัคซีน 65-70%ในเดือนมิถุนายน พร้อมเปิดรับการท่องเที่ยว 1 ตุลาคมนี้

พังงา-พังงาเฮ…ผู้ว่าตั้งเป้าฉีดวัคซีน 65-70%ในเดือนมิถุนายน พร้อมเปิดรับการท่องเที่ยว 1 ตุลาคมนี้

วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กำชับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเข้มงวดดูแลทุกสถานที่เสี่ยงต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก อสม.ยังคงเข้า SCAN ตรวจสอบถึงหน้าบ้าน และให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในจังหวัดพังงาจะต้องรายงานตัวกับพื้นที่ ในส่วนของวัคซีนล็อตแรกจำนวน 10,000 โดส จะฉีดเข็มแรกให้กลุ่มเป้าหมายเสร็จในวันที่ 9 เมษายน และมีข่าวดีว่าจังหวัดพังงาได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตที่ 2 ฉีดให้กับประชาชนร้อยละ 65-70 ภายในเดือนมิถุนายนนี้ และพร้อมเปิดจังหวัดรับการท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากการที่มีประชาชนติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดไปอีกหลายจังหวัด จำเป็นที่สุดที่ทุกๆคนจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ DMHTT ภาครัฐจะดูแลพื้นที่ควบคู่กันไป ที่สำคัญการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้อย่าได้ละเลยหรือประมาท สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและมีติดตัวไว้เสมอ การจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ต้องเป็นไปตามที่ ศบค.กำหนดเท่านั้น สำหรับวัคซีนในล็อตที่ 2 รัฐบาลได้ทำการจัดสรรให้จังหวัดพังงาครอบคลุมประชาชน 130,000-140,000 คน เพื่อทำการฉีดให้ประชาชนจังหวัดพังงากว่าครึ่งจังหวัดจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มากที่สุด สำหรับสถานที่ฉีดได้มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขและทางอำเภอทุกแห่งพิจารณาจัดเตรียมสถานที่ ซึ่งจะต้องอยู่ไม่ไกลจากสถานพยาบาล

เพราะหากพบว่ามีคนไหนที่มีอาการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงจะถูกนำตัวส่งไปโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ส่วนพื้นที่อำเภอไหนที่เป็นเกาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเรือเร็วในการเดินทางทางน้ำต่อไป โดยภายหลังจากการที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว คาดว่าจะเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1ตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ได้รับวัคซีนแล้วประกอบกับจังหวัดพังงาเองมีภูมิคุ้มกันหมู่อีกด้วย จะทำให้เกิดการเดินหน้าของเศรษฐกิจการค้าขายในทุกระดับได้

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข