รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ติดตามโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร”

พังงา-รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ติดตามโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อเยี่ยมชมสวนเกษตรของนายพันธรักษ์ เตี๋ยวบำรุง อายุ 49 ปี ผู้ซึ่งผันตัวเองจากงานประจำมาทำอาชีพเกษตรอย่างเต็มตัว ตามโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” โอกาสนี้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา นายวิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรอำเภอกะปง ร่วมให้การต้อนรับ โดยนส.มนัญญาได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ต่างๆเป็นอย่างมากพร้อมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  กล่าวว่า โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า7,500 คน ซึ่งเป็นโครงการที่เหมือนการการรองรับสภานการณ์โควิด-19 เพราะทุกคนต้องกลับมากักตัวที่บ้านบ้าง บางคนก็ไม่อยากทำงานประจำแล้ว กลับมาอยู่บ้านมาดูแลพ่อแม่บ้าง และได้ลงทะเบียนตามโครงการฯ และเป็นที่ทราบดีว่าประเทศไทยต้องการเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเรามีเกษตรกรสูงอายุเป็นจำนวนมาก  ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่อนข้างประสบความสำเร็จในโครงการนี้เป็นอย่างมาก โดยทางสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯได้ร่วมกันดูแลให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆให้ลูกหลานเกษตรกรที่กลับบ้านมาสานต่ออาชีพเกษตรกรตามพ่อแม่ต่อไปอย่างยั่งยืน

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดพังงา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง ในพื้นที่อำเภอกะปงมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ราย คือนายพันธรักษ์ เตี๋ยวบำรุง ซึ่งได้ลาออกจากงานประจำในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานในจังหวัดชลบุรี ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการกลับมาทำการเกษตรที่ภูมิลำเนา เพื่อดูแลบิดามารดาผู้ให้กำเนิด และผันตัวเองเข้าสู่อาชีพเกษตรกร โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในสวนปาล์มที่บิดามารดามอบให้ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง ทำการขุดสระน้ำเพื่อให้มีแหล่งน้ำในการทำเกษตร เลี้ยงปลา เช่น ปลาสวาย ปลาดุก ปลาทับทิม และปลาสวยงาม ศึกษาสายพันธุ์ไก่สวยงามจากต่างประเทศที่สามารถนำมาเลี้ยงได้ในพื้นที่ เช่น ไก่โปแลนด์ ไก่ซิคกี้ ไก่ไข่ ไก่ดำ ไก่ฟ้า ห่าน ปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ ทำปุ๋ยผสมใช้เองเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด เพื่อหาความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมกับสถาบันเกษตรกรในชุมชน โดยกิจกรรมในวันนี้นอกจากนายพันธรักษ์ เตี๋ยวบำรุง แล้ว ยังมีเกษตรกรตามโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เข้าร่วมด้วย คือ นายประเสริฐ ขาวเขว้า และนางสาวณัฐวรรณ รุจิระยรรยง พร้อมกับรับมอบพันธุ์ปลาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น