ชาวพังงาร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 30 ตัว เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง ร.10

พังงา-ชาวพังงาร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 30 ตัว เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่วัดประพาสประจิมเขต อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  พร้อมกับมอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้บริจาคโค 1 ราย และผู้บริจาคเงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการฯ 5 ราย พร้อมกับมอบสัญญายืมโค เวชภัณฑ์สำหรับโค ให้แก่เกษตรกร 21รายๆละ 1 ตัว  และอาสาปศุสัตว์ 3 รายๆละ 3 ตัว

นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์ ปศุสัตว์จังหวัดพังงา กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทำการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั่วประเทศ จำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และมีกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ โดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาดำเนินการรับบริจาคตัวโค-กระบือ หรือรับเป็นเงินบริจาคตามเป้าหมายโค-กระบือ จำนวน 30 ตัว ทั้งนี้ จังหวัดพังงาได้ดำเนินการตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่จำนวน 8 อำเภอ แม่โคทั้งหมด 264 ตัวแม่กระบือ 9 ตัว พ่อกระบือ 2 ตัว

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น