พังงาตรวจเข้มสถานประกอบการ หลังจังหวัดผ่อนปรนเปิดให้บริการช่วงโควิด-19

พังงา- พังงาตรวจเข้มสถานประกอบการ หลังจังหวัดผ่อนปรนเปิดให้บริการช่วงโควิด-19

นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงานำคณะคณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพังงาเพื่อประเมินสถานประกอบการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยตรวจร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองพังงา จำนวน 10 ร้าน โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลเมืองพังงา ประธานชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

นายอดุลย์ ชูทอง กล่าวว่า ภายหลังจากจังหวัดพังงาไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องมามากกว่า35 วันแล้ว ทางจังหวัดได้มีมาตรการผ่อนคลายเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมเพื่อให้ประชาชนจังหวัดพังงากลับสู่ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) ให้ร้านอาหารสามารถเริ่มเปิด แต่ต้องลงทะเบียนเพื่อให้คณะกรรมการประเมินว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าในเขตเทศบาลเมืองพังงามีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 132 ร้าน ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดสด โรงแรม ฟิตเนส แผงลอย รถเร่ โดยได้ดำเนินการตรวจประเมิน แล้วจำนวน 106 ร้าน มีร้านผ่านมาตรการตามเกณฑ์จำนวน 57 ร้าน ขายเฉพาะกลับบ้าน 14 ร้าน หน้าร้านปิด 15 ร้าน ไม่ผ่านเกณฑ์รอปรับปรุงการตรวจอีก 20 ร้านและรอตรวจประเมินเพิ่มอีก 26 ร้าน

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจประเมินส่วนใหญ่ได้ดำเนินการ ถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่วางไว้ อาทิเช่น มีการติดตั้งที่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร มีการชำระเงินผ่าน Application ธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละร้านได้มีการติดตั้งคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ สแกนเพื่อเช็คอินเข้าร้าน หรือเช็คเอ้าท์หลังใช้บริการพร้อมกับตอบแบบประเมินสุขลักษณะด้วย

 

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข