ศรชล.ภาค 3 เปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ปกป้องผลประโยชน์ในทะเลอันดามัน

พังงา-ศรชล.ภาค 3 เปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ปกป้องผลประโยชน์ทางท้องทะเลอันดามัน

ที่สนามบินชั่วคราวริมทะเลหาดท้ายเหมือง จ.พังงา พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 พร้อมด้วย พล.ร.ต.ชาญชัยยศ  อัฑฒ์สุวีร์ รองผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค3 และ พล.ร.ต.สมพงษ์  นาคทอง ผบ.ฐานทัพเรือพังงา ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Orbiter 3B โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงพาณิชย์ในพื้นที่ทะเลอันดามัน เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม และร่วมชมการปล่อยอากาศยานไร้คนขับออกลาดตระเวนจริงในทะเล ซึ่งพบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการบินเข้าถ่ายภาพเรือประมงต้องสงสัยพร้อมประสานเรือหลวงศรีราชาเข้าทำการตรวจค้นไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย โดยใช้เวลาในการบินลาดตระเวน 3 ชั่วโมง ก่อนจะบินกลับมาจุดพิกัดที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างเรียบร้อย

พล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ได้นำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Orbiter 3B มาใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำ ประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing พื้นที่อาณาเขตทางทะเลของไทยฝั่งทะเลอันดามัน โดยปฏิบัติการบินตรวจสอบเป้าเรือประมงต้องสงสัยที่อาจกระทำผิดตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ เฝ้าระวังการทำการประมง (FMC : Fisheries Monitoring Center) ของกรมประมงร้องขอ และการบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเลตามแผน เพื่อตรวจสอบเรือประมงตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆ รวมถึงการทวนสอบตำบลที่กับระบบติดตามเรือประมงๆ หรือระบบ VMS (Vessel Monitoring System)

ทั้งนี้การปฏิบัติการบินดังกล่าวจะพร้อมปฏิบัติทั้งเวลากลางวันและกลางคืนสามารถส่งข้อมูลเรือประมงในทะเลได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของเรือ วันเวลาพิกัด ให้ศูนย์FMC เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของพิกัดตำบลที่ของเรือประมงกับพิกัดในระบบ VMS รวมถึงการวบรวมข้อมูลเรือประมงที่เป็นเป้าหมายจากศูนย์ FMC เพื่อส่งข้อมูลกลับไปให้ศูนย์ FMC พิจารณากำหนดประเภทของเรือประมงเป้าหมายในการตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งขีดความสามารถของ UAV แบบ Orbiter 3B มีระยะปฏิบัติการประมาณ 50 ไมล์ทะเลปฏิบัติการได้คราวละ 4 ชั่วโมงสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีความแม่นยำในการระบุตำบลที่ของเป้าผิวน้ำด้วยระบบการค้นหาเป้าตำบลที่ที่กำหนด สามารถพิสูจน์ทราบเรือประมงด้วยการมองเห็นvisual ( identification) เครื่องหมายประจำเรือ หรือชื่อเรือ หรือลักษณะเรือเช่นสีเก๋งเรือ อุปกรณ์เครื่องมือประมง บนเรือได้อย่างชัดเจนซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายฝั่งทะเลอันดามันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น