ภาพมุมสูง…รถติดหนักยาวข้ามจังหวัดรับวันเริ่มชัตดาวน์เมืองพังงาต้านโควิด-19

พังงา-ภาพมุมสูง…รถติดหนักยาวข้ามจังหวัดรับวันเริ่มชัตดาวน์เมืองพังงาต้านโควิด-19

วันที่ 4 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ออกประกาศชัตดาวน์จังหวัดพังงา ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เป็นต้นไป พบว่าบรรยากาศชัตดาวน์วันแรกที่จุดตรวจบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งเป็นจุดตรวจบนถนนเพชรเกษมเข้าออกจังหวัดพังงาเชื่อมต่อกับจังหวัดภูเก็ต มีรถติดอย่างหนักทั้งขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะขาเข้าจังหวัดพังงานั้นพบว่ารถติดตั้งแต่หน้าจุดตรวจยาวข้ามสะพานท้าวศรีสุนทร เรียกได้ว่ารถติดข้ามจังหวัดเลยทีเดียว ส่วนขาออกจังหวัดพังงานั้นรถติดยาวเกือบถึง บ.ข.ส.โคกกลอย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกที่วิ่งขนส่งสินค้า ไปยังจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอย่างเข้มข้นกับบุคคลในรถทุกคันที่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าได้นั้นจะต้องมีเอกสารถูกต้องตามประกาศของจังหวัดพังงาและ ได้พบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดปัญหาเป็นอย่างมากเมื่อออกมาจากจังหวัดภูเก็ตแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่จังหวัดพังงา ทำให้ต้องหันกลับไปยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ฝั่งภูเก็ตจะให้กลับเข้าไปได้หรือไม่

โดยขณะนี้นั้นจังหวัดพังงายังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19ยืนยัน ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19ของจังหวัดพังงานั้น พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) รายใหม่จำนวน 7 ราย ที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ 1 ราย โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 1 ราย โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 1 ราย โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ 1 ราย และ โรงพยาบาลพังงา 3 ราย ทำให้มียอดสะสมรวม 76 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 68 ราย รอผลตรวจ 8 ราย ทำให้ยังคงรักษาพื้นที่สีขาวอยู่ได้จนถึงวันนี้

โดยจังหวัดพังงาได้ออกประกาศฉบับที่ 7 /2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ให้ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือร้านอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00 -04.00 น.  ปิดโรงแรมและรีสอร์ท หรือสถานที่อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  พร้อมกับกำหนดมาตรการ “ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่ บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาเข้า ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางออกไปจากจังหวัดพังงา ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาออกและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเกอประจำด่านกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะมีความผิดและรับโทษตามกฎหมาย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น