X

วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

พังงา-วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับการตรวจประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ได้ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจริงของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา โดยมีนายสุเทพ ยงยุทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมเดินเยี่ยมชมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา และนิทรรศการเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE


นายสุเทพ ยงยุทธ์ กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดพังงา ที่มีผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดดเด่นอยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีผลงานโดดเด่นและเป็นแบบอย่างให้กับชมรมอื่นๆทั้งภายในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของขมรมฯวิทยาลัยเทคนิคพังงาและชมรมเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชมรมฯ และร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ได้ตระหนักถึงพิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข