ดื่มน้ำสาบาน หน้าพระ ไม่ใช้สารเคมียาฆ่าหญ้าปลอดสารพิษ ทำการเกษตรอินทรีย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้บริโภคอย่างพวกเรา ที่มีกลุ่มเกษตร ในอำเภอท่าลี่ ซึ่งทำการเกษตรอินทรีย์ พร้อมใจกัน ร่วมสาบานที่พระธาตุสัจจะ ณ วัดลาดปู่ทรงธรรม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการทำการเกษตร ที่ไม่ใช้สารเคมี ปลอดสารพิษ โดยมี นายสมเกียรติ สารวงศ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอท่าลี่ รวมเป็นประธานในพิธีสาบาน

ร.ต.อ.หญิง​ นธิตตา​ แพทย์เพียร​   ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเกษตรรักสุขภาพ(เกษตรอินทรีย์)​ ท่าลี่ หรือกลุ่มบ้านโฮมเหือง กล่าวว่า  เป็นการรวมกลุ่มของคนทำเกษตรอินทรีย์และคนที่สนใจอยากจะปรับเปลี่ยนตนเองสู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความพอดี พอเพียง สร้างสมดุลในชีวิตให้ได้อยู่กับครอบครัว มีอาหารปลอดภัย, มั่งคงให้ตนเอง และมีผลผลิตขายและแบ่งปันให้คนอื่น   ได้ดูแลตนเอง ดูแลเพื่อน ๆ ดูแลสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคำขวัญของกลุ่ม คือ โฮมเหืองเมืองอินทรีย์  แดนคนดี  มีสัจจะ สำหรับ การทำงานของบ้านโฮมเหือง โดย สมาชิกทุกคนร่วมกันสร้างกฎ-ระเบียบกลุ่ม ในการผลิตพืชผลในแปลงตนเอง ที่เป็นกระบวนการผลิตในระบบอินทรีย์ ซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งจะเป็นรายละเอียด ข้อปฏิบัติที่ต้องทำในแปลงตนเอง สร้างกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ  บ้านโฮมเหืองจะใช้กระบวนการติดตาม คือ การเยี่ยมแปลงปลูกของสมาชิกทุกคน  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้คำแนะนำในการผลิตพืชผัก การให้กำลังใจในการทำงาน และการรับรองคุณภาพของผลผลิต เราเรียกกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS: Participatory Guarantee System) และให้สมาชิกที่เข้าร่วมทุกคน ต้องผ่านการปฏิญาณตน ต่อหน้าพระธาตุสัจจะ และดื่มน้ำสาบานร่วมกัน

ร.ต.อ.หญิง​ นธิตตา กล่าวต่ออีกว่า ทำไมต้องมีการปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบาน เพื่อเป็นการเริ่มต้นหรือการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ เป็นการปรับเปลี่ยนตั่งแต่เรื่องทัศนคติ สู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความท้อแท้ และอาจจะกลับสู่การทำเกษตรเคมีได้ตลอดเวลา  การหาสิ่งจูงใจหรือสร้างจิตใจให้เข้มแข็งคือ เพื่อน ๆ และความศรัทธา  เราจึงใจพระธาตุสัจจะมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจ

ขณะเดียวกัน การใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ยังได้แสดงออกถึงพลัง ของคนทำเกษตรอินทรีย์ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้กับคนอื่น ๆ ได้บริโภค  สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยว ของสมาชิกทุกคน ที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาประกาศตน โดยใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน ว่า เราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำเกษตรอีกต่อไป

ด้าน นางสาวพัชราพร  หีบแก้ว  เลขากลุ่มกล่าวว่า ในวันนี้ ทางกลุ่ม บ้านโฮมเหือง มี แนวคิดทาง บวกกับความเชื่อ เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ บวกกับ ศรัทธา ต่อองค์พระธาตุสัจจะจนทำ การปฎิญาณตน  ดื่มน้ำสาบาน เพื่อให้เป็น นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งน้ำ ที่นำมาใช้ดื่ม เป็นน้ำผัก ผลไม้ที่ได้จากไร่สมาชิก มีความเค็มมาก…ความหมาย คือ ขอให้ทุกคนรักษาความดี ยึดมั่นในสิ่งที่ทำ เหมือนเกลือรักษาความเค็ม และหลังจากนั้น ทุกคน ได้ร่วมกล่าว คำปฏิญาณตน ดังต่อไปนี้  ข้าพเจ้า (….ชื่อ-สกุล) ขอให้สัตย์ ปฏิญาณต่อองค์พระธาตุสัจจะ

1.         ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดในแปลงปลูกของข้าพเจ้า เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้าพเจ้า พ่อแม่ ลูกหลาน รวมถึงผู้บริโภค

2.         .ข้าพเจ้าจะผลิตพืชผลด้วยความใส่ใจ  สร้างความหลากหลายทางชีวภาพและดูแล สิ่งแวดล้อม

3.         ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฏ-ระเบียบบ้านโฮมเหืองอย่างเคร่งครัด

4.         ข้าเจ้าจะซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมือนปฏิบัติต่อตนเอง

5.         ข้าพเจ้าและครอบครัวจะดำเนินชีวิตบนความพอดี  พอเพียง จะสร้างสมดุลชีวิตอย่างมีความสุข

6.         ข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ที่มีอย่างภาคภูมิ เอื้อเฟือและแบ่งปันให้ผองเพื่อนและสังคม

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น