X

เลย เกือบแท้งลูก ครูเด็กนักเรียน ผู้ปกครองบุกหน้าศาลากลางขับไล่ ผอ. โรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย ม็อบคณะครูโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง หมู่ 9 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย พร้อมด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง กว่า 50 คน บุกหน้าศาลากลาง เพื่อร้องศูนย์ดำรงด์ธรรมจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธาน กศจ.เลย) ถวงถาม เรื่อง ให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเร่งด่วน พร้อมยื่นหนังสือ โดยมี นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 2

ด้วยคณะผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มีความประสงค์ให้ย้าย นายภัทรเดช สุทาธรรม ผู้อำนวยการโรงเยนบ้านโนนป่าซาง ออกจากโรงเรียนนี้โดยเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจาก นายภัทรเดช สุทาธรรม บริหารโรงเรียนไม่โปร่งใส กดขี่ข่มเหงครูมา เป็นเวลานานและการบริหารงานอาหารกลางวันไม่โปร่งใส เช่น มีนโยบายไม่ชอบส่อทุจริตให้มีเงินทอนจากอาหารกลางวันโดยมีหลักฐานการส่งมอบเงินให้ครูฝ่ายการเงินทุกเดือนมีการเรียกเก็บเงินจากนักเรียนระดับมัธยมแต่ไม่ได้นำเงินในส่วนนั้นมาจัดอาหารกลางวันแต่อย่างใด สร้างความแตกแยกในชุมชนและในโรงเรียน ผู้ปกครองไม่มีความมั่นใจในการบริหารงาน จึงทำให้ตัดสินใจ ย้ายบุตรหลานไปเรียนที่อื่น โรงเรียนจัดหนังสือเรียนให้นักเรียนไม่ครบก่อนเปิดภาคเรียน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครู การประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในโรงเรียนไม่ยุติธรรม ปฏิเสธความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีจิตอาสา ขอรับบริจาคเงินจากผู้ปกครองเพื่อเป็นค่าจ้างให้กับภารโรง มอบหมายงานให้ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่เอกปฐมวัย ไปสอนวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง ๆ ที่มีครูเอกสังคมอยู่แล้ว และมอบหมายให้ ครู คศ.1 เอกปฐมวัย เป็นกรรมการประเมินครูผู้ช่วยดังกล่าว คณะครูได้รับทราบและร่วมเป็นพยานไว้แล้ว ทำให้เกิดเสียหายต่อครูทุกคนที่เป็นครูประจำชั้นและนักเรียนจึงให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ออกไปเพื่อให้มีการตรวจสอบความเสียหายโดยเร่งด่วน เพื่อคืนความสุขให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน คืนความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนทุกคนด้วย

นางสาวกชกร หีบแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย เปิดเผยว่า ตนเกือบแท้งลูก เพราะถูกเรียกเข้าไปประชุม ถูกนั่งด่าอยู่ 3 ชั่วโมง ออกจากห้องมา ตนท้องเป็นปั้น ตนต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลผาขาว หากตนเสียลูกไป เค้าจะรับผิดชอบตนไหม คือ ตอนนี้ ลูกคลอดแล้ว แล้วก็คลอดก่อนกำหนดอีกด้วย ซึ่งตอนที่เรียกไปประชุม ก็บอกว่า ผอ มีอำนาจที่จะทำให้ตน ไม่ผ่านการประเมินก็ได้ เพราะตนเป็นครูผู้ช่วย ไม่ได้พูดตรงๆ แต่พูดแบบหว่านล้อมไปหมด

ทั้งนี้ หลังจาก นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับทราบถึงเรื่องดังกล่าวแล้วนั้น จึงได้ให้ทางจังหวัด ทำเรื่อง ขอให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเร่งด่วน ไปยัง ศึกษาธิการจังหวัดเลย และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้วย คณะผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนป่าซาง ตำบลโนนป่าซาง ผาขาว จังหวัดเลย มีความประสงค์ขอให้ย้ายนายภัทรเดช สุทาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าซางโดยเร่งด่วน เนื่องจากบริหารโรงเรียนไม่โปร่งใส กดขี่ข่มเหงครูมาเป็นระยะเวลานาน จึงขอให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ออกไปเพื่อให้มีการตรวจสอบความเสียหายโดยเร่งด่วน และคืนความสุขให้กับคณะครูและบุคลากร ในโรงเรียนทุกคนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จังหวัดเลย จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หากมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ขอให้รายงานจังหวัดทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ โปรดให้ความคุ้มครอง ผู้ร้องหรือผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าให้ต้องได้รับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนครั้งนี้ด้วย

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย