X

เลย ขบวนสวย ตระหนักโควิด งานดอกฝ้ายเมืองเลย

ผู้สื่อข่าวรายว่า นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ภายใต้มาตราการโควิดอย่างเข้มข้น ลดขบวนแห่ให้เล็กกระทัดเข้าสถานการณ์

จัดงานกาชาดครั้งแรกในปี 2522 โดยตั้งชื่อ งานกาชาดตามพืชเศรษฐกิจของจังหวัดได้แก่ ฝ้าย จึงใช้ชื่องานว่า “งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน ที่เมืองเลย” และต่อมาในปี พ.ศ.2529 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น/ “งานกาชาด ดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย”  แต่เนื่องจากในปัจจุบัน/ พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเลยได้เปลี่ยนแปลงไป/ ทำให้ชื่องานกาชาดไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์/ และไม่ได้สะท้อนให้เห็น ถึงความเป็นจังหวัดเลยได้อย่างแท้จริง จึงจัดให้มีการประกวด /และตั้งชื่อ งานกาชาดขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2558  โดยใช้ชื่อว่า “งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย”มาจนถึงปัจจุบันโดยในปี พ.ศ. 2565

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและสื่อมวลชนทุกแขนง ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งผลงานและแนวความคิดในการพัฒนาจังหวัดเลยให้เป็น เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ผู้มาเที่ยวงานได้ชมการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ อำเภอ สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย