X

พลังมวลชนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ถนนสายบ้านโคกหางวัง-บ้านไฮตาก ต.ลาดล่าง อ.ภูเรือ จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย, นายโสภณ สุวรรณรัตน์, นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิชพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย, นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน พร้อมด้วยข้าราชการจากส่วนราชการและพลังมวลชนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย สร้างสีสันให้กับแหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของจังหวัด

โดยดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาล ที่ต้องการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมทางหลวงแผ่นดิน ริมถนนสายรอง เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่นสวยงามและมีเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่น.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย