เลย ชาวบ้านแฮ่ ชุมชนเก่าแก่ ร้องขอพื้นที่สาธารณะทางขึ้นลง แม่น้ำหมาน ทำกิจกรรมสืบทอด ประเพณี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ริมน้ำหมาน บ้านแฮ่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ชาวบ้านในชุมชนบ้านแฮ่กว่า 15 คนและตัวแทนหมู่บ้าน ได้รวมตัวกันที่ริมเขื่อนกั้นตลิ่ง ข้างวัดศรีภูมิ บ้านแฮ่ ตำบลกุดป่องอำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเรียกร้องการขอพื้นที่ ทางขึ้นลงไปยังแม่น้ำหมานหลังมีหน่วยราชขการ ได้ทำการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมน้ำหมาน ซึ่งเป็นทางชันไม่สามารถ ขึ้นลงไปทำกิจกรรมอะไร ที่เกี่ยวกับแม่น้ำหมาน แห่งนี้ได้เลย  จึงออกมาเรียกร้องถึงหน่วยงานให้มีการแก้ไขและปรับความเข้าใจ

นางวิไลวรรณ ภูวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านแฮ่ (ผู้ใหญ่บ้าน) กล่าวว่า ยังไม่ทราบเลย เหมือนกันว่า เมื่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งแล้วจะไม่มีทางขึ้นลงไปยังแม่น้ำหมานได้เลย ซึ่งบ้านแฮ่เป็นบ้านเก่าแก่ ตั้งแต่ตั้งจังหวัดเลยมา นั้นมีขนมธรรมเนียมประเพณีที่สิบทอดมานาน มีกิจกรรมในเรื่องการใช้น้ำหมานในการทำกิจกรรมและประเพณีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฤดูน้ำหลากและฤดูต่างๆ ซึ่งก่อนนี้ในการทำประชาพิจารณ์นั้นทางราชการไม่ได้มาถามชุมชนในเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะ เพียงแต่ประชาวิจารณ์ไปยังคนที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำหมาน ชุมชนเลยไม่ทราบว่าหลังจากมีการสร้างตลิ่งเสร็จแล้วจะไม่มีทางขึ้นทางลง ไปยังตัวแม่น้ำหมานได้เลย และหากมีการเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย ขึ้นลงตลิ่งไม่ได้ มีแต่เห็นราวบันได ขึ้นลงแบบบันไดลิง เท่านั้นก็ไม่ตรงกับการที่ชุมชนต้องการ   อยากจะเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าให้มาดู ช่วยปรับปรุงพื้นที่ให้หน่อย เนื่องจากขณะนี้ยังมีการก่อสร้างอยู่ ยังสร้างไม่เสร็จ สามารถที่จะ เพิ่มเติมหรือ ปรับปรุงแบบให้ตรงกับความต้องการของชุมชนได้  อยากให้หน่วยราชการออกมาชึ้แจงและพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อความเข้าใจตรงกัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย