เลย พ่อเมือง เป็นห่วงเด็กต้องมีใบขับขี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเลย  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางเป็นประธาน เปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบชับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

นายชเยศ ทรัพย์เทมา ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลย กรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการให้ความรู้ ความเข้าใจของกฎจราจร มารยาทในการขับรถ และการขับรถอย่างปลอดภัย  จึงจัดให้มีกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ภายในสถานศึกษา ด้วยการจัดทำโครงการ นักรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปืบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 22 รุ่นๆ 50 คน หรือจำนวนไม่น้อยกว่า 3,300  คน แบ่งออกเป็นสำนังานชนส่งจังหวัดเลย จำนวน 14 รุ่น และ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย จำนวน 8 รุ่น ผู้ผ่านการอบรมสามารถไปทดสอบภาคทฤษฏีรับใบอนุญาตขับรถจักรยานต์ด้วยเครื่อง e- Exam ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย หรือ สำนักงานขนส่งจัหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมอีก หากทดสอบผ่านเกณฑ์ตามที่กรมการขนส่ทางบกกำหนด ก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถจักยานยนต์

นายชเยศ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการอบรมครั้งนี้ จะมีการสอนให้ความรู้ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยรถจักรยานยนต์กฏหมายว่าด้วยกฏหมายทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก วิชาเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงและสภาพการการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ เรื่องจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล พร้อมกับสาธิตการขับจักรยานรถยนต์ให้มีความปลอดภัย  โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนสอนขับรถเมืองเลยไดเวอร์ เป็นครูฝึก

สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ดังกล่าวจากกระจายไปตามสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมความรู้และวินัยจราจรอันส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการขับรถใช้ถนนต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย