X

เลย สีสันการเลือกตั้ง

เป็นภาพควันหลง ที่โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เชิญผู้สมัครนายกและ ส.อบจ.จังหวัดเลย และผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อห้าม ข้อควรปฎิบัติตามกฎหมายในการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ.พร้อมเน้าย้ำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด งานนี้เป็นโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข งานนี้มี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรม

งานนี้เป็นงานสำคัญในการเลือกตั้ง เป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง และได้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งไปแล้ว ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ในวันนั้นมี ผู้สมัคร นายก อบจ และส.อบจ.จังหวัดเลย ร่วม 200 คน ทุกคนตั้งใจมาร่วมงานนี้ แต่คนนี้ซิครับ ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบ หรือว่าช่วงนี้อากาศหนาว เลยมางานนี้แต่ทำไมแต่งตัวแบบนี้ เป็นผู้สมัคร ส.อบจ.จังหวัดเลย เขต เมืองเลย ที่แต่งชุดเต็มยศ มาในแบบท้าลมหนาว ชุดสีชมพู นั่งอยู่กลางวง คนรวมประชุม สอบถามว่าเป็นผู้สมัครเช่นกันแต่ไม่ลงสังกัดไดได ชุดสีชมพู แว่น กระเป๋า สีชมพูลายการ์ตูน เมื่อสอบถามว่าทำไม่ใส่สีชมพูก็มีคำตอบว่าต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้ สีชมพู ความสามัคคีซึ่งอดีตเป็นจิตอาสาทำงานไปทั่วประเทศ การวิ่งงานกุศลต่างๆ ต้องการสร้างสีสันให้กับจังหวัดเลย สร้างความรับรู้ให้กับประชาชนมีความรักใคร่สามัคคี ปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย แต่ไม่ได้อยากจะเป็น สจ. และงานนี้ก็เดินทางมากับแม่ พกแม่มาฟังการอบรมครั้งนี้ด้วย

งานนี้มีสีสันแน่นอน สีชมพู  ทำเพื่อต้องการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ให้มีความรักใคร่สามัคคี ปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย อย่างนี้ซิครับที่ สังคมต้องการ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย