เลย ประกันสังคมจังหวัดเลย  Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง ที่บริเวณโรงพยาบาลจังหวัดเลย โดยเริ่มให้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี

นางนวพร นารถบุญ  ประกันสังคมจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนเป็นวันแรก ที่สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปี ขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม พร้อมให้บริการกันทั่วประเทศ สำหรับขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ ให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่ โทรศัพท์ 0 4281 3453 ต่อ 401- 402 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แน่นอน เมื่อไปรับบริการตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน  และพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น