X

เลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบบ้านแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ที่อำเภอหนองหิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านสวนห้อม ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้มีรายได้น้อย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายอำเภอหนองหิน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ นายสุพรรณ แก้วโวหาร และครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่4 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้โชคดีได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มั่นคงและเหมาะแก่การดำรงชีวิต

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่ เหล่าชาดจังหวัดเลย ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างบ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงเหมาะสมในการดำรงชีวิต และอุทิศตนช่วยเหลือกิจการ งานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเลยดังที่เห็นได้จากการให้การสนับสนุนบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ต้องขอขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายอำเภอหนองหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองร้อยอาสามรักษาดินแดนอำเภอหนองหินที่ 16 จิตอาสา ผู้มีจิตศรัทธา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ที่ทำให้การก่อสร้างบ้านผู้มีรายได้น้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้ตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการจรรโลง ให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นเช่นในอดีตที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันเสมอมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ชมรมสื่อเสรีเลย อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ข้างเทศบาล) อำเภอเมือง จังหวัดเลย