เลย สาวๆ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เฮ บรรจุข้าราชการ ขอบคุณรัฐบาล ที่ให้โอกาสดีๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเลย นพ.ชุมนุม วิทยานันท์. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ โรงพยาบาลเลย “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2563  ข้าราชการบรรจุใหม่หลังโควิด-19

นายทวีศักดิ์ ศานติวรางคณา หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลเลย  กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 20 กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 27 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 3 วันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 5 โรงพยาบาลเลย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย  ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่งเป็นข้าราชการ จำนวน 190 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาข้าราชการใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบแบบแผน สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายการทำงานที่ดี เกิดความสามัคคี เป็นข้าราชการที่ดีและทำงานอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้จัดแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด โดยการเว้นระยะห่าง การวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น

ด้าน นพ.ชุมนุม วิทยานันท์. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย  กล่าวว่า วันนี้ดีใจมากที่มีโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ โรงพยาบาลเลย ตามหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาข้าราชการใหม่ ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร เสริมสร้างให้ข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความตั้งใจที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ จะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและดำเนินงาน

นพ.ชุมนุม กล่าวต่ออีกว่า พี่น้องพวกเราชาวโรงพยาบาลเลย ดีใจมากที่มีโครงการอบรมข้าราชการใหม่ ขอขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ในรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและและผู้บริหารกระทรวงทุกท่านที่ผลักดันนั้นเรื่องนี้ มันเป็นฝันและกำลังใจ เป็นการรอคอยของพี่น้องของโรงพยาบาลเลยมาเป็นเวลานานและซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ เป็นกำลังหลักของโรงพยาบาล พวกเราดีใจเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้ครับ

ด้าน นายทรงกลด อาจแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กล่าวว่า ขอขอบคุณ ผู้บริหารทางกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล ซึ่งหลังจากมีการระบาด โควิด-19 ที่ผ่านมาก ทำให้บุคลากรสาธารณสุขและได้มีการบรรจุ ทำให้เจ้าหน้าที่บุคลากรในเรื่องโควิด -19 นั้น ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ประชาชน ผู้ป่วย ได้รับความมันใจเชื่อถือในการดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ก็ต้องขอขอบพระคุณ เป็นการรอคอยของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบางท่าน รอคอยมากกว่า 15 ปีกว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ ส่วนตัวผมเอง  10 ปี ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น