เลย สูงวัยอย่างมีคุณค่ากับกีฬาและนันทนาการในวัย หลังเกษียณ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายกิตติคุณ  บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เดินทางเป็นประธานการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดเลย

นางสาวจุฑามาศ  กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย  กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดเลย ประจำปี 2563 จัดขึ้นที่ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย และสนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, สนามกีฬาเปตองจัดที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย,สนามกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสนามกอล์ฟกำลังเอก การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุในระดับจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 5 ชนิดกีฬา คือ กีฬาวู้ดบอล ชาย -หญิง กีฬาเซปักตะกร้อ ชาย, กีฬาเปตอง ชาย – หญิง,กีฬากอล์ฟ ชาย – หญิง และกรีฑา ชาย – หญิง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน จากกรมพลศึกษา กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สำนักงานเทศบาล-เมืองเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย ชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเลย รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในจังหวัดเลยหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น