เลย เปิดเรียน ว่ายน้ำต้องเป็น  เล่นน้ำก็ต้องปลอดภัย สอน CBR เด็ก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนนาดินดำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายสรวิชญ์  ภูมิศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนาดินดำ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาดินดำ เป็นประธานเปิด โครงการว่ายน้ำเป็น  เล่นน้ำปลอดภัย ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนาดินดำ  134 คน

นายสรวิชญ์  ภูมิศรี  นายกเทศมนตรีเทศบาลนาดินดำ  กล่าวว่า โครงการ เปิดเรียน ว่ายน้ำต้องเป็น  เล่นน้ำก็ต้องปลอดภัย เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนาดินดำ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการในเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในเรื่องของการว่ายน้ำ การใช้ชีวิตเมื่ออยู่กับน้ำ ซึ่งปีนี้ทำโครงการมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีเทศบาลตำบลให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงินเพื่อมาจัดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองในทางน้ำได้ และสามารถช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนการให้นักเรียนได้ฝึกการช่วยชีวิตเบื้องต้น การทำ CBR

สำหรับโรงเรียนบ้านนาดินดำ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ และฝึกทักษะการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1-6 จำนวน 134 คน ทั้งนี้ได้ใช้สวนน้ำนาด้วง The Dreaming Park อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยเป็นสถานที่ฝึกทักษะการว่ายน้ำ

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น