เลย เสี่ยงมาก นายอำเภอวังสะพุง ออกกฎเหล็ก ต้าน COVID- 19 คนซื้อขาย ล็อตเตอรี

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอวังสะพุง ใช้ยาแรง เพิ่มมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สั่งการ กรณีที่ผู้ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีรายชื่อทุกหมู่บ้านและไปขายที่ไหน กลับต้องมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ควบคุมโรค เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานประชุมและร่วมกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID- 19) ในตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอวังสะพุง สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังสะพุง หัวหน้าไปรษณีย์สาขาวังสะพุง ท้องถิ่นอำเภอและผู้ประกอบการตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุง ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ที่เป็นบุคคลที่มารับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไปรษณีย์สาขาวังสะพุง ทุกวันที่ 5 และ 20 ของทุกเดือนและบุคคลที่ซื้อ – ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง ทุกวันที่ 5,6,7,8 และวันที่ 20,21,22,23 ของทุกเดือน ซึ่งได้กำหนดมาตรการ ก่อนทำการทั้งที่ไปรษณีย์ และตลาดลอตเตอรี่ จะต้องทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ(Big Cleanning Day) ซึ่งในวันเปิดทำการได้กำหนดมาตรการกำหนดจุดเข้า ออก มีการคัดกรอง​ ( ถ้าพบบุคคลที่มีไข้หรือเสี่ยง จะนำตัวไปสอบประวัติและวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลอำเภอวังสะพุง และดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข) กำหนดให้มีจุดล้างมือก่อนเข้า และออก และจุดอื่นๆ กำหนดการเรียงคิวรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไปรษณีย์ และมีจิตอาสาคอยกดบัตรคิวให้ และให้ยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร ตามจุดที่กำหนดให้ยืน กำหนดให้บุคคลที่เข้าไปรับและซื้อ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้า หรือแบบที่ใช้ในสถานพยาบาล มีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาในการป้องกันตนเองและมาตรการที่จะเข้าไปรับและซื้อ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งสรุปโดยรวมคือไม่ให้คนที่ป่วยเข้าไปได้ และไม่ให้มีการสัมผัส ให้อยู่ห่างกันหรือต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

กลุ่มที่ 2 หากเป็นกลุ่มบุคคลที่ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ต่างจังหวัด ซึ่งได้กำหนดมาตรการ  โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.สำรวจจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างจังหวัดโดยระบุว่าไปจำหน่ายที่พื้นที่ใด อำเภอ จังหวัดอะไร ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกสภาอปท. แบ่งการรับผิดชอบคนละกี่คน/ครัวเรือนตามจำนวนคนที่ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งกลับมาถึงบ้านจะต้องมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เพื่อตรวจคัดกรองแล้วนำแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

นายประยูร  กล่าวต่ออีกว่า มีการแจกสติ๊กเกอร์ติดตัวเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตนเองทั้งผู้ที่จำหน่าย และผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ​ (โดยการพกเจลล้างมือ)หลีกเลี่ยงการสัมผัส หลีกเลี่ยงไปจำหน่ายสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยการสร้างการรับรู้การป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง และวันที่บุคคลที่ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับบ้านจะต้องมีการคัดกรองตามบัญชีรายชื่อที่สำรวจไว้(ถ้าพบว่ามีอาการไข้ จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ในพื้นที่ซักประวัติ เพื่อวินิจฉัยโรค และดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่นถ้าพบผู้ป่วยจะต้องกักตัวที่บ้าน นอกจากนั้นต้องจัดชุดปรึกษาทางจิตกรณีที่มีบุคคลเกิดอาการเครียด ซึ่งจะนำมาตรการดังกล่าวแจ้งผู้ประกอบการตลาดลอตเตอรี่อำเภอวังสะพุง และผู้ที่ไปจำหน่ายที่ต่างจังหวัด ให้รักษาสุขตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจแก่สังคมซึ่งจะเป็นการรักษาสถานะทางเศรษฐกิจของชาววังสะพุง ซึ่งวันนี้ได้ประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น