อำเภอ พื้นที่เสี่ยง น้ำขาด ตรวจระบบน้ำโรงพยาบาล และหาน้ำดิบฉุกเฉิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ว่าการอำเภอผาขาว จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย พร้อมด้วย นายประมวล ลาภจิตต์ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และคณะ ตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการน้ำประปาพื้นที่ อ.ผาขาว มีว่าที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี นอภ.ผาขาวและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หมู่บ้านให้การต้อนรับและเดินทาง ไปตรวจระบบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 2563 ตรวจแหล่งน้ำดิบที่ลำห้วยน้ำพวย ระบบประปาเทศบาลตำบลโนนปอแดง ระบบประปาโรงพยาบาลผาขาว ตรวจการซ่อมแซมฝาย และแหล่งน้ำดิบอีก 3

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย.เปิดเผยว่า กล่าวว่าในช่วงแล้งนี้.อ.ผาขาวได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากขาดระบบชลประทานและไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ ที่จะสามารถดึงน้ำมาเพื่ออุปโภค-บริโภค ปีที่แล้วช่วงเดียวกัน รพ.ผาขาว ขาดน้ำ 3 วันต้องไปขอน้ำจาก ทต.โนนปอแดง ปีนี้ยิ่งแล้งหนักกว้าทุกปี จึงต้องมาวางแผนร่วมกับหลายฝ่ายเพื่อแก้วิกฤติแล้งให้ได้ ที่เป็นกังวลและต้องแก้ไข คือ ทต.โนนปอแดง และ 6 หมู่บ้านของ ต.โนนปอแดงซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอผาขาว เป็นชุมขนใหญ่ รวมทั้ง รพ.ผาขาว ที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องบริหารจัดการน้ำให้รอดถึงสิ้น มิ.ย.63 อาศัยแหล่งน้ำจากภูน้ำค้างเนื้อที่ 2,000 ไร่ ลึกขณะนี้เฉลี่ย 2 เมตร ระบบประปา ทต.โนนปอแดงไปเลี้ยง รพ.ผาขาว 100 คิว/วัน.

 

จากนั้นคณะเดินทางไปที่ ต.หนองหิน อ.หนองหินฯเพื่อเยี่ยมชมระบบบ่อน้ำบาดาลของประชาชนที่ทำขึ้นเอง คว่ามลึก 32 เมตร ที่บริการน้ำแก่การประปาส่วนภูมิภาค อ.หนองหินและบริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมารับน้ำเองมาแบบฟรี จึงได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ จำนวน 2 ราย ด้วยกัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น