กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือจัดพิธีสู่ขวัญควาย รำลึกถึงผู้มีพระคุณ เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

วันอนุรักษ์ควายไทย

ขอนแก่น – เครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดขอนแก่นร่วมจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย  สืบสานวิถีชุมชน ส่งเสริมการเลี้ยงควายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมเร่งสร้างตลาดควายไทยแก้ปัญหาการถูกกดราคาขาย

นายสุเทพ  การะเวก ปศุสัตว์อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งมีชื่อเสียงในการฝึกควายแสนรู้  ควายสวัสดี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีประชาชนและกลุ่ม เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดขอนแก่น จำนวน 13 กลุ่ม ประมาณ 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทยเนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  และเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเป็นครั้งแรก

การจัดงานในวันนี้ก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เพื่อสร้างความตระหนักรู้การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ควายไทย สร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเครือข่ายกลุ่ม ผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดขอนแก่น และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่ดีงาม ปลูก    จิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นและรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงความเคารพของควายแสนรู้  การแสดงฮูล่าฮูปประกอบดนตรีบนหลังควาย  พิธีสู่ขวัญควาย และ การจัดเวทีเสวนาเครือข่ายคนเลี้ยงควาย ทั้งเรื่องปัญหาการเลี้ยงควาย การตลาด และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายคนเลี้ยงควายสู่ความยั่งยืน

นายบัวลม นาสมโภชน์  ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตอนนี้เครือข่ายของเรามีกลุ่มผู้เลี้ยงควายจากอำเภอต่างๆ ก็มารวมตัวกัน มี 13 กลุ่ม เช่น ชุมแพ หนองนาคำ ภูผาม่าน  สมาชิกประมาณ 130 คน  แต่ละพื้นที่ก็มีคนสนใจเลี้ยงควายมากขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาเฉพาะในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจากเดิมที่มีประมาณ 900 ตัว ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นพันกว่าตัว  ทั้งที่เกิดใหม่และที่ซื้อมาเลี้ยง แต่ตอนนี้พบว่า ควายเนื้อมีปัญหาราคาต่ำ จากเดิมเคยขายตัวละ 50,000 บาท ตอนนี้ก็เหลือ 30,000 หรือ 20,000 บาท  แต่สำหรับกลุ่มควายสวยงามมีแนวโน้มราคาดีขึ้นเรื่อยๆ ตัวที่สวยๆ ก็ราคาสูงหลักล้าน

ตอนนี้ในเครือข่ายของเราก็มีการพูดคุยปัญหาเรื่องราคาควายที่ตกต่ำ เราก็ได้แนะนำสมาชิกให้เขาคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีมาเลี้ยง ใช้เวลาเลี้ยงให้ควายอ้วนสมบูรณ์เต็มที่เพื่อไม่ให้ถูกกดราคา  นอกจากนี้เราก็มีแนวคิดจะสร้างตลาดของเราเอง เราต้องมีนายฮ้อยประจำของเครือข่ายเรา ไม่ใช่นายฮ้อยคนนอก คนนี้เขาจะต้องมีความรู้จริง รู้จักการดูลักษณะโครงสร้างควายที่ดี ประมาณการ น้ำหนักเนื้อและคิดประเมินราคาควายได้”  นายบัวลม กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น