ผอ.ใหม่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นเตรียมเดินหน้าจัดระบบงาน เรียกความเชื่อมั่น

คนไร้ที่พึ่ง

ขอนแก่น – ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นคนใหม่ เผยจะเดินหน้าสานต่องานเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนให้กระทรวง  พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดป้องกันข้อ     ผิดพลาด  ส่วนคดีที่เกิดขึ้นขอให้เป็นไปตามระบบ

บรรยากาศที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันนี้หลังมี  คำสั่งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาโทษไล่ออกจากราชการ   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รวม 2 คน จากกรณีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ บรรยากาศวันนี้พบว่า มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตามปกติ  บางส่วนได้ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่  และมีนางศรีสุดา วิชากุล ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ อยู่ปฏิบัติหน้าที่

นางศรีสุดา กล่าวว่า ตนได้เข้ามารับหน้าที่ ผอ.ศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา  ซึ่งจากกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ตนจะมาปฏิบัติหน้าที่นั้น ขอไม่แสดงความคิดเห็น และให้คดีเป็นไปตามระบบที่ทางผู้บริหารได้สั่งการ  ตนขอปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด ซึ่งเมื่อเข้ามารับหน้าที่ ก็ได้มีการกำชับผู้ปฏิบัติงาน ให้เพิ่มความเข้มงวด รวมทั้งให้ตั้งใจสานต่อการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสตามภารกิจหน้ที่ของกระทรวงและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้ได้

โดยส่วนตัวมองว่า ตั้งแต่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของของมนุษย์เริ่มให้มีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร    ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป  ก็ทำให้การช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ทำให้ไม่เกิดช่องว่างในการเบิกจ่ายเงินอีกต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น