ค่าน้ำไฟใหม่หอพัก

ชมรมหอพักขอนแก่นเตรียมเสนอมาตรการช่วยผู้ประกอบการ  รับมือกฎหมายเรียกเก็บค่าน้ำไฟอัตราใหม่

ขอนแก่น  – ประธานชมรมหอพักขอนแก่นยอมรับกฎหมายใหม่ของ สคบ.กระทบผู้ประกอบการทั้งประเทศ เห็นด้วยหากมีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางแทนการขึ้นค่าเช่า พร้อมเตรียมจัดสัมมนาเสนอทางออกที่เป็นธรรมทั้งผู้ประกอบการและผู้เช่าพัก

นายจตุพร เพชรชูวาปี ประธาน ชมรมหอพัก อพาร์ทเม้นท์จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง กรณีประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที 1 พฤษภาคมนี้

โดยหนึ่งในประกาศดังกล่าวกำหนดให้ห้องพัก ห้องเช่า หอพักต่างๆ ต้องจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามอัตราที่การไฟฟ้าและการประปาจัดเก็บกับบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปว่า ถือเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักเป็นอย่างมาก  และเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากในกลุ่มผู้ประกอบการว่า ต่อไปก็คงจะต้องมีการเรียกเก็บในส่วนของค่าบริการส่วนกลางซึ่งไม่เคยเรียกเก็บมาก่อน  แต่ทั้งนี้ก็ต้องทำให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยทางชมรมกำลังเตรียมที่จะจัดเสวนาในเรื่องนี้  เพื่อให้สมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่าในจังหวัดขอนแก่นสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ให้ผู้เช่ามีความพึงพอใจ และก็ช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี

ซึ่งในการทำธุรกิจห้องเช่านั้น ผู้เช่าเองก็ไม่เคยทราบว่า มีค่าใช้จ่ายในส่วนกลาง เช่น ค่าบริการ Wi-Fi  ค่าบริการเคเบิลทีวี  ค่าไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลาง ค่าจ้างแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ซึ่งต่อไปผู้ประกอบการหลายแห่งก็คงจะต้องนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาเรียกเก็บจากผู้เช่าพัก แต่อย่างไรก็ดีทางชมรมฯ สนับสนุนให้มีการคิดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคำนวณ  เพื่อให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ  แต่คงไม่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนี้  ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถแสดงหลักฐานการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้ผู้เช่าพักได้เห็นอย่างชัดเจนก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกัน ส่งผลดีกว่าการเพิ่มค่าเช่า  ทั้งนี้ทางชมรมฯ ได้ร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปปรับใช้กับกิจการของตนเอง

“กฎหมายประกาศมาให้เก็บค่าน้ำไฟตามจริง  แต่ทาง สคบ.ก็ไม่ได้คำนึงว่า พวกที่มีหม้อแปลงอยู่ประจำหอพักก็อีกอัตราหนึ่ง มีช่วงที่ใช้ไฟมาก ช่วงวันหยุด แต่ละช่วงต่างกันเยอะเลย เพราะมีเรื่องอัตราก้าวหน้า  ขณะที่กฎหมายใหม่ก็ระบุให้กำหนดอัตราเรียกเก็บค่าน้ำไฟ แล้วก็ห้ามมีการแก้ไขสัญญาจนกว่าจะครบ  ซึ่งทางชมรมฯ เราก็จะจัดสัมมนาในเรื่องนี้ เพื่อให้หลักการในการคิดสำหรับแต่ละที่นำไปคำนวณของตัวเอง ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค แต่กล่าวได้ว่า ค่าส่วนกลางนี้ไม่สามารถกำหนดเป็นอัตราเดียวได้ แต่ละที่ก็คงแตกต่างกัน  สำหรับจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการของเรามีการรวมตัวเข้มแข็ง มีสมาชิกในชมรมฯ กว่า 300 ราย ทุกคนก็พร้อมปรับตัวตามกฎหมายใหม่  ซึ่งธุรกิจหอพัก อพาร์ทเมนท์ในขอนแก่นตอนนี้ก็ถือว่า มีการเติบโตได้ดีเพียงบางโซน  บางแห่ง เช่น รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีปัญหา over supply มาแล้วประมาณ 3 ปี  ส่วนปริมาณหอพักและอพาร์ทเมนท์ที่ดำเนินการอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ก็มีมากกว่า 3,000 ราย”

ทั้งนี้งานสัมมนา “เจาะลึกสัญญาเช่า ผู้ประกอบการต้องปรับตัว” จะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้  ที่ ร.ร.ราชาวดี จ.ขอนแก่น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น