ชาวขอนแก่นร่วมแสดงความเห็นโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน

โรงไฟฟ้าน้ำพอง

ขอนแก่น–ชาวบ้านใน อ.น้ำพอง และ อ.อุบลรัตน์ ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ‘โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน’ หลัง กฟผ.เตรียมปลดระวางโรงปัจจุบันที่หมดอายุใช้งาน

ช่วงบ่ายวันนี้ (29 กันยายน 2562) นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ทั้งหน่วยราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ผู้นำศาสนา องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 1,017 คน และ มีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 26 คน

นายศุภชัย กล่าวว่า โรงไฟฟ้าน้ำพองอยู่คู่กับจังหวัดขอนแก่นมานานกว่า 30 ปี ถือเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีส่วนช่วยพัฒนาภาคธุรกิจ ด้านบริการ ด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น  ดังนั้นเมื่อโรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบันจะต้องถูกปลดออกจากระบบ เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดหายไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนขึ้น โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ โดยมีประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯ ครอบคลุม 2 อำเภอ คือ อำเภอน้ำพอง จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่วงหวาน ตำบลกุดน้ำใส ตำบลสะอาด ตำบลน้ำพอง และ อำเภออุบลรัตน์ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสูง และตำบลบ้านดง รวมถึงหน่วยราชการและผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

ด้านนายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง มีขนาดกำลังผลิตตามสัญญาจ่ายเข้าระบบ 650 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าน้ำพองปัจจุบัน ในตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าน้ำพอง ชุดที่ 1-2 ในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกปลดออกจากระบบผลิตไฟฟ้าในปี 2568 เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) เพื่อรองรับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2568

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนจึงได้จัดประชุมชี้แจงเหตุผล ความเป็นมา และรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ ข้อห่วงกังวลของประชาชน ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 14 ตุลาคมนี้

โรงไฟฟ้าน้ำพอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น