X
อบรมพลประจำรถถังVT4

พล.ม.3 อบรมพลประจำรถถัง VT4 ที่เช่าซื้อจากจีนเข้าประจำการเสริมเขี้ยวเล็บกองทัพ

ขอนแก่น – กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ เปิดฝึกอบรมขยายผล พลประจำรถถังหลัก VT4 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้ยุทโธปกรณ์หลักที่ได้รับมาใหม่จากการเช่าซื้อจากประเทศจีนเข้าประจำการ

ที่ลานอัศวิน อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  พลตรี จุมพล จุมพลภักดี  ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมขยายผลการฝึกพลประจำรถถังหลัก  VT 4”  เพื่อให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองพลททหารม้าที่ 3 เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ยุทโธปกรณ์หลักที่ได้รับมาใหม่และนำองค์ความรู้ไปขยายผลให้แก่กำลังพลที่ไม่ได้เข้าร่วมการฝึกที่ศูนย์การทหารม้า ตามหลักสูตรการฝึกของบริษัท นอริงโก้ จำกัด ในห้วงที่ผ่านมา

เพื่อให้กำลังพลประจำรถถังหลัก VT 4 เกิดความรู้ ความชำนาญในการใช้ยุทโธปกรณ์หลัก สามารถใช้ระบบงานอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มขีดสมรรถนะสูงสุดของยุทโธปกรณ์ พร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ในตำแหน่งของพลประจำรถถัง  อีกทั้งก่อให้เกิดความพร้อมรบด้านกำลังพลของหน่วย พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้เกิดความพร้อมรบในทุกสถานการณ์การใช้กำลังตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับการฝึกครั้งนี้แบ่งการฝึกออกเป็น 2 ภาคการฝึก ประกอบด้วย การฝึกภาคทฤษฎี ที่สโมสรนายทหารชั้นประทวนกรมทหารม้าที่ 7 และอาคารโรงรถสายพานกองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะที่ 3  กองพันทหารม้าที่ 14 และ การฝึกภาคปฏิบัติ ที่สนามฝึกขับรถสายพานและรถถัง กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์  โดยมีกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 6  กองพันทหารม้าที่ 21 และกรมทหารม้าที่ 6 กว่า 130 นาย เข้าร่วมการฝึกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคมนี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น