สสว.ติวเข้มโค้ชเอสเอ็มอี เร่งเครื่องสู่ไทยแลนด์ 4.0

ติวเข้มโค้ชเอสเอ็มอี

ขอนแก่น – สสว. เปิด Train the Coach พัฒนาโค้ชที่ปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยี หลังตั้งเป้าผลิตโค้ชทั่วประเทศกว่า 2,200 ราย ช่วยเหลือและเร่งเครื่องให้เอสเอ็มอีก้าวสู่ยุค 4.0 กว่า 10,000 ราย ภายใน 3 ปี

ที่ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้เปิดตัวกิจกรรม Train the Coach พัฒนาโค้ชที่ปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้แทนสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคอีสานร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวว่า การสร้างฐานที่มั่นคงของเอสเอ็มอี ต้องอาศัยพี่เลี้ยงมืออาชีพคอยแนะนำ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 สสว.จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี Train the Coach ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) และเป็น 1 ใน 9 มาตรการของภาครัฐที่ยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่ยุค 4.0 เป็นการช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีได้รับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจหรือแนวทางปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยลงทะเบียนโค้ชและรับสมัครเครือข่ายผ่าน www.thesmecoach.com

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นผู้ดำเนินการ ปีนี้ตั้งเป้าผลิตโค้ชให้ได้ 1,570 ราย และภายใน 3 ปีตั้งเป้าผลิตโค้ชให้ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย เพื่อสามารถเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 10,000 รายทั่วประเทศ

สำหรับรูปแบบ Train the Coach แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป หรือ Biz Mentor  โดยกลุ่มนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปทางธุรกิจและปูพื้นเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 กลุ่มที่สองเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเทคนิคเฉพาะด้าน หรือ Tech Expert และกลุ่มที่สาม ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ หรือ Biz Transformer เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาและก้าวทันตลาดทั้งในและต่างประเทศ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น