อาชีวะขอนแก่นผนึกกำลัง ช่วยผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ถึงช่วงฟื้นฟู อาชีวะขอนแก่นเปิด “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” ให้บริการซ่อมรถ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือการเกษตร แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่คิดมูลค่า

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สั่งการให้อาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด จัดหน่วย Fix it Center หรือ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษา ทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมจากอิทธิพลพายุโพดุล และออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งเรื่องการช่วยเคลื่อนย้ายคน สิ่งของ การทำอาหารแจกจ่าย รวมทั้งน้ำดื่ม

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดเตรียมงบประมาณฉุกเฉินให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแต่ละศูนย์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ในการจัดหาอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพ และหลังจากน้ำลดแล้วจะออกศูนย์เคลื่อนที่ช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยต่อไป

ในระยะนี้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจะให้บริการซ่อมยานพาหนะ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ รวมถึงบ้านเรือน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม แม้ว่าสถานศึกษาของอาชีวศึกษาหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบจนต้องประกาศปิด เช่น วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนัก อาคารเรียนถูกน้ำท่วมไม่สามารถขนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ออกมาได้ทัน ส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์จมน้ำเกือบทั้งหมด

สอศ. ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดตั้งโรงครัว เพื่อทำอาหารและน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ห่างไกล ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารได้ และนำคณะครู นักเรียน และนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มาช่วยกันทำอาหาร ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อทำอาหารใส่กล่องให้ครบ 3 มื้อๆ ละ 500 กล่อง พร้อมของแห้ง 300 ชุด น้ำดื่ม 50 แพค ออกแจกจ่ายผู้ประสบภัย เช่นเดียวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำครัวอาชีวศึกษาเกษตร แจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัย

ขณะที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และ วิทยาลัยการอาชีพพล นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งแต่การช่วยเคลื่อนย้ายคนชรา เด็ก ออกมาในพื้นที่ปลอดภัย ช่วยขนย้ายสิ่งของ กวาดล้างบ้านเรือนที่น้ำเริ่มลดแล้ว

ปัจจุบันได้เปิดจุดบริการ “ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น” รวม 9 แห่ง  เพื่อรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีศูนย์บริการดังนี้

1) วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่ : โดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ (ซ่อม)
2) ชุมชนวัดจันทรประสิทธิ์ : โดย วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง (ซ่อม)
3) สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ : โดย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น (ซ่อม)
4) ชุมชนแยกบ้านเกิ้ง : โดย วิทยาลัยการอาชีพกระนวน (ซ่อม)
5) คุ้มขนมจีน : โดย วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง (ซ่อม)
6) หมู่บ้านสมหวัง : โดย วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น (ซ่อม)
7) คุ้มป่าพร้าว (โรงแรมไฮเวย์): โดย วิทยาลัยการอาชีพพล (ซ่อม)
8) ชุมชนสะพานขาว : โดย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (ซ่อม)
9) ข้างวัดจันทรประสิทธิ์บ้านไผ่ : โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (อาหาร)

CR : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น