พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์

ขอนแก่น – กำลังพลในสังกัดกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่              ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 โดยมีพลตรี จุมพล จุมพลภักดี ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลฯ   คนใหม่

ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  ภายในกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  กำลังพลในสังกัดกองพลทหารม้าที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ   กองพลทหารม้าที่ 3 ระหว่างพลตรี ผดุงเกียรติ  โปร่งจิตต์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 กับพลตรี จุมพล จุมพลภักดี ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า    โปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 คนปัจจุบัน

ภายหลังพิธีส่งมอบการบังคับบัญชา กำลังพลในสังกัดประกอบด้วย กองพันทหารม้าที่ 6 และกองพันทหารม้าที่ 21 ในกรมทหารม้าที่ 6   กองพันทหารม้าที่ 8 และ กองพันทหารม้าที่ 14 ในกรมทหารม้าที่ 7 ได้ประกอบพิธีสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา  ทั้งนี้กองพลทหารม้าที่ 3 ถือเป็นหน่วยงานใหม่ของกองทัพที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ถือเป็นหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพของกองทัพ และยังมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยพิบัติในยามปกติอีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น