ชาวขอนแก่นร่วมใจหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา

หล่อเทียนพรรษา

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมเรียนรู้การหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทย สร้างสำนึกรักท้องถิ่น

วันนี้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียนพรรษา ณ วัดนันทิการาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครขอนแก่น ประธานชุมชน พุทธศาสนิกชน และ นักเรียนนักศึกษาชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีจำนวนมาก

ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณจัดขึ้นในช่วงก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อย ประเพณีนี้เกิดขึ้นจากความจำเป็นที่ว่า สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เมื่อพระสงฆ์จำพรรษารวมกันมากๆ เพื่อปฏิบัติกิจวัตร เช่น การทำวัตร สวดมนต์ จึงมีความจำเป็นต้องมีแสงสว่าง พุทธศาสนิกชนจึงนิยมหล่อเทียนต้นใหญ่ที่สามารถจุดได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน นำไปถวายพระภิกษุเป็นพุทธบูชา เทียนดังกล่าว เรียกว่า เทียนจำนำพรรษา หรือ เทียนพรรษา

เชื่อกันว่า การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือกันว่า จะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดี เจริญก้าวหน้าเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่าง

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียนพรรษา ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการหล่อเทียนพรรษาร่วมกัน  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดทั้งเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้ถวายเทียนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ต่อไป

Cr : เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น