X
ตลาดท่าพระ

เที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ตลาดท่าพระ 100 ปี ขอนแก่น

ขอนแก่น – กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม ตลาดท่าพระ 100 ปี ขอนแก่น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

ที่ตลาด 100 ปี ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรม ตลาดท่าพระ 100 ปี  พร้อมนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน หอการค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดงานและเที่ยวชมกิจกรรมในงานซึ่งมีทั้งการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นบ้าน อาหารนานาชาติ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ผู้ประกอบการเกษตร ผู้มีรายได้น้อยสามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและบูรณาการร่วมกัน

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ นำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นมาเชื่อมโยง พัฒนา สร้างสรรค์ในรูปแบบของสินค้าและบริการ นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชน

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม มีทุนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือของชุมชน ต่อยอดขยายผลให้เกิดความยั่งยืน สร้างรายได้ เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งตลาดวัฒนธรรมท่าพระแห่งนี้เป็นแห่งที่ 40 ของประเทศ  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี  ทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น

ด้านนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวว่า ถนนสายวัฒนธรรมตลาดท่าพระ 100 ปี ขอนแก่น เปิดทุกเย็นวันพุธ  ซึ่งตลาดท่าพระเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนาน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดแสดง การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมอาชีพและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ขอบคุณภาพ     เทศบาลตำบลท่าพระ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น