X

ม.ขอนแก่น กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 29 ม.ค. 62

ขอนแก่น–ม.ขอนแก่นเตรียมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ 29 ม.ค. 62 ณ พุทธมณฑลอิสาน พร้อมมีแผนสร้างอนุสรณ์สถานให้เป็นที่สักการะบูชา

รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร ผศ.พนมชัย       วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์   รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ว่าที่ร้อยตรี สุริยะ ผลพูน วิศวกรประจำหน่วยอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมคณะทำงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพ   วิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562  ที่พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ วันอังคารที่ 22 – วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังครบกำหนดที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธได้มอบสรีระสังขารแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นครูใหญ่  ตามพินัยกรรมระบุไว้ให้บำเพ็ญกุศลและนำไปถวายเพลิง ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง หรือวัดอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จึงได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้สถานที่

โดยวัดหนองแวงฯ นั้น ไม่สามารถรองรับศิษยานุศิษย์จำนวนหลายแสนคนได้  คณะผู้จัดงานจึงมีมติเห็นพ้องให้สร้างเมรุลอยชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง ณ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีอาณาบริเวณกว้างขวาง โดยหลังเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีการสร้างอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม      (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ บริเวณแห่งนี้และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงยังเป็นสถานที่ก่อสร้าง               โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งที่ 2 อีกด้วย

ทั้งนี้พื้นที่บริเวณพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) มีการสร้างถนน 4 เลน บริเวณถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น–กาฬสินธุ์ขนานไปกับถนนทางเข้าพุทธมณฑล  อีสาน  ระหว่างทางจะมีวงเวียนเชื่อมพุทธมณฑลอีสาน พร้อมก่อสร้างฐานและพื้นที่โดยรอบเมรุหลวงพ่อคูณจะจัดสร้างเป็นรูปนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสีขาวทั้งหลัง สูง 22.6 เมตร ฐานกว้าง 16 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่และงดงามที่สุด พร้อมประดับประดาด้วยสรรพสัตว์ต่างๆ จำลองภาพเขาพระสุเมรุตามคติความเชื่อในพุทธศาสนา  โดยออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีรูปทรงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชาวอีสาน

หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) สถานที่ตรงนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และได้มีการวางแผนก่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถานครอบไว้ โดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบกึ่งประเพณีประยุกต์ เรียบง่าย สมถะ สันโดษ แบบสถาปัตยกรรมอีสาน สอดคล้องกันทั้งกลุ่มอาคาร  โดยการใช้สีขาวเป็นสัญลักษณ์ บรรยากาศภายในใช้แสงเป็นสัญลักษณ์แห่งนิพพาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีให้ศิษยานุศิษย์สามารถเข้าสักการะได้ทุกเวลา

ขอบคุณข้อมูล        กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น