X
กิจกรรมเดินวิ่งปั่น

ชาวขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา

พสกนิกรชาวขอนแก่นกว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น สร้างเสริมสุขภาพ  ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ที่ ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่น  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา”  โดยมีภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานกว่า 500 คน และร่วมเดินวิ่งกว่า 1,500 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พสกนิกรทั่วหล้าต่างปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นในโอกาสมงคลยิ่งนี้ จังหวัดขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงาน “ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพเดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นแนวทางการจัดงาน โดยนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดังนี้

1.ด้านร่างกาย ได้แก่ การตรวจคัดกรองสุขภาพ การตรวจสมรรถภาพปอด การวัดองค์ประกอบร่างกาย การนวดคอ/บ่า/ไหล่/นวดเท้า/พอกเข่า และการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อการออกกำลังกาย

2.ด้านจิตใจ ได้แก่ กิจกรรมดนตรีในสวน การประเมินภาวะซึมเศร้า และการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต

3.ด้านการสร้างเสริมปัญญา ได้แก่ Smart Living Lab “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพและการแพทย์ แอพพลิเคชั่นรักษ์ไต แอพพลิเคชั่นประเมินอายุร่างกาย และนิทรรศการเพื่อสุขภาพ

4.ด้านเอื้ออาทรต่อสังคม ได้แก่ การแจกบัตรสมาร์ทการ์ดผู้สูงวัย และกิจกรรมโรงทาน

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินการจัดงานอย่างดียิ่งจากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ CKD NET  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น   คลินิกแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10  ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น