X
มอบทุนการศึกษา

ม.ขอนแก่น มอบโล่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาอนาคตของชาติ

ม.ขอนแก่นจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลน รวม 23 องค์กร 347 ทุน คิดเป็นเงินกว่า 13 ล้านบาท

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามโครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุลอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานโครงการฯ ผู้แทนภาคเอกชน และนักศึกษาผู้ได้รับทุนกว่า 40 คนเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เป็นจำนวนประมาณ 8,600 คน  ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หลายรายครอบครัวประสบปัญหาหรือเดือดร้อนทางการเงิน  แต่มีความสามารถในการศึกษา  มีผลการเรียนที่ดี  สามารถผ่านการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้  ดังนั้นแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษากว่า 4,000 คน

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี  ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ทำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นอีกหนึ่งโครงการ  เพื่อระดมทุนจากพันธมิตร หรือองค์กรผู้ใจบุญ สนับสนุนทุนเพื่อมอบให้นักศึกษา  โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนจะต้องเขียนบทความเรื่อง “เราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและพ่อหลวงได้อย่างไร?”

โดยมีผู้ใจบุญและองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทุน จำนวน 23 องค์กร รวม 347 ทุน ทุนละ 10,000 บาท  ระยะเวลา 4 ปี 5 ปี และ 6 ปี  ตามหลักสูตรการศึกษาของแต่ละคณะ (ปีการศึกษา 2561-2564)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,866,000 บาท โดยเป็นทุนแบบให้เปล่า เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาจนจบหลักสูตร มีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป

โอกาสนี้ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อยู่ดี…. มีสุข” ด้วยหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมธรรมะเยียวยาสังคม ครั้งที่ 44 จัดโดยโรงแรมโฆษะ  เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้ได้รับทุนในการปฏิบัติตนด้วยความพอดี พอเพียงตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น