X
ฝุ่นPM2.5

สภาอุตสาหกรรมฯ ขอนแก่นประชุมผู้เกี่ยวข้องหามาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

ผู้แทนเกษตรกรไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล หันหน้าถกปัญหาฝุ่น PM2.5 เตรียมวิจัยสร้างเครื่องตัดอ้อยแทนการเผา  คาดจะเริ่มใช้ในฤดูปิดหีบอ้อยปลายปี

นายทรงศักดิ์  ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางป้องกันมลพิษทางอากาศและการลดฝุ่น PM2.5 ภายใน จ.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยอีสานกลาง จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จ.ขอนแก่น มีปัญหามลพิษทางอากาศ มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นมีผลมาจากการเผาไร่อ้อย ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่น  ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือหาแนวทางเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในปีถัดไป  รวมทั้งลดการเผาอ้อยของเกษตรกรเพื่อลดหมอกควัน และ PM 2.5 ในปีฤดูกาลหีบอ้อยถัดไป

จากข้อมูลปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงงานน้ำตาล 21 โรงงาน ไร่อ้อยประมาณ 6 ล้านไร่  ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. ในพื้นที่ต่างๆ ส่วนที่ จ.เชียงใหม่ มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 120 มคก./ ลบ.ม. โดยไม่มีโรงงานน้ำตาลเหมือนเช่นในภาคอีสาน หรือใน จ.ขอนแก่น และมีบทสรุป PM2.5 ที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน หรือใน จ.ขอนแก่น จึงเกิดจาก “การเผาไร่อ้อย” ดังนั้นชาวไร่อ้อย และผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลใน จ.ขอนแก่น จึงได้มีแผนการที่จะใช้เครื่องตัดอ้อยเข้ามาตัดอ้อยแทนการเผา เพื่อลดฝุ่นพิษ  PM 2.5 ให้ จ.ขอนแก่น เป็นเมืองที่น่าอยู่ไม่มีฝุ่นพิษตลอดไป

ด้านประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ยังไม่ปลอดภัย และ สถานการณ์คุณภาพอากาศขอนแก่นยังอยู่ในสภาพน่าเป็นห่วงมากและมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล เกษตรกรชาวไร่อ้อย หน่วยงานราชการ ต้องหามาตรการเฝ้าระวังร่วมกัน ถ้าจุดไหนมีไฟไหม้ขึ้นขอให้ช่วยกันแจ้งและดับไฟทันที  ห้ามเผาไร่อ้อยอีกต่อไป  โดยใช้มาตรการทางปกครองมาช่วยในการเตือนเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่าเผาอีกต่อไป  นอกจากนี้สมาคมชาวไร่อ้อย /โรงงานน้ำตาล/ สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้พยายามวิจัยจัดหาเครื่องจักรไปช่วยเก็บเกี่ยวตัด สางใบอ้อย รวมทั้งคีบอ้อยขึ้นรถ ไม่ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องเผาไร่อ้อยอีก เพื่อลดฝุ่นพิษ PM 2.5  ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปีหีบอ้อยถัดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น