X
หลวงพ่อคูณ

รู้ไว้ก่อนไปกราบหลวงพ่อคูณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2562  สำหรับพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ที่ต้องการเข้าร่วมงาน  มีข้อควรรู้และปฏิบัติ ดังนี้

 

การวางดอกไม้จันทน์

ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดสถานที่วางดอกไม้จันทน์ 2 แห่ง

1.      ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 22-28 ม.ค. 2562 เวลา 08.00-22.00 น. (ตลอดเวลา)

-โดยจุดหยิบดอกไม้จันทน์อยู่บริเวณประตูทางเข้าทั้งหมด 3 จุด

-จุดวางดอกไม้จันทน์ จะอยู่ทางประตูทางเข้าทิศเหนือ และทิศใต้

-ประชาชนเดินเข้าทางเดินตรงกลาง จากนั้นเลี้ยวซ้าย หรือ ขวา วางดอกไม้จันทน์ และเดินออกได้ทั้ง 2 ประตู  ทางเข้าทิศเหนือ และทิศใต้

2.      ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง หลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัด

ขอนแก่น  วันที่ 22-28 ม.ค. 2562  เวลา 08.00-18.00 น. (ตลอดเวลา) และวันที่ 29 ม.ค. 2562 เปิดให้วางดอกไม้จันทน์ที่ ฌาปนสถานชั่วคราว เวลา 17.00 น.

-โดยจุดหยิบดอกไม้จันทน์อยู่บริเวณศาลา 1

-จุดวางดอกไม้จันทน์ จะอยู่บริเวณโดยรอบฐานแปดเหลี่ยมรวมทั้งสิ้น  8 จุด

-เมื่อวางเสร็จให้เดินวนขวา ตามเข็มนาฬิกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 08-9619-1250  คุณนันทิยา บุญเปียง เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้ประดับและพิธีการวางดอกไม้จันทน์

พิธีสวดพระอภิธรรม

ประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมได้ในวันที่ 22-28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีทั้งหมด 4 รอบคือ

รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. สวดเจริญพระพุทธมนต์              รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. สวดพระอภิธรรม

รอบที่ 3 เวลา 17.00 น. สวดพระอภิธรรม                        รอบที่ 4 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

 

ข้อควรปฏิบัติ

1. ประชาชนและข้าราชการ  ควรแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ (สีขาว สีดำ)

2. การแต่งกายในวันที่ 29 ม.ค. 2562  ประชาชนสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์ (สีขาว สีดำ) , ข้าราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์

3. ขอความร่วมมืองดถ่ายภาพขณะวางดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทน์ไม่รอคิวนาน

4. ควรเดินทางมาเป็นหมู่คณะหรือใช้บริการโดยสารสาธารณะ เพื่อลดความแออัดการจราจร

5. หลีกเลี่ยงการมาร่วมงานในช่วงเช้าวันที่ 27 ม.ค.62 เนื่องจากมีการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019  บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. สำหรับท่านที่จะเดินทางมาวางดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอให้เตรียมเครื่องแต่งกายที่อบอุ่นเพียงพอ

7. ขอให้ผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานในวันที่ 29 ม.ค. 62  ณ ฌาปนสถานฯ พุทธมณฑลอีสาน พกร่มและที่รองนั่งมาด้วย  เนื่องจากที่นั่งที่เตรียมไว้อาจไม่เพียงพอ

 

ที่จอดรถและรถรับส่ง

 

ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะมาวางดอกไม้จันทน์มีจุดบริการวีลแชร์ที่จุดคัดกรองผู้เข้าศูนย์ประชุมฯ บริเวณลานธง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

 

หนังสืออาจาริยานุสรณ์ หลวงพ่อคูณ

หนังสือที่ระลึกงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่มแจกวันที่ 22 ม.ค.62  มี 3 เล่ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://web.kku.ac.th/cadaver-cremation/?p=160

1. หนังสือที่ระลึก หนังสือนี้จะทำแจกเฉพาะญาติครูใหญ่ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี ผลิตจำนวน 800 เล่ม จะมีรายชื่อครูใหญ่ทุกท่าน
https://goo.gl/bN3TZ7

2. หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มเล็ก 44 หน้า ผลิตจำนวน 300,000 เล่ม (สามแสนเล่ม) ผลิตพิเศษเฉพาะปีนี้ แจกผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. ที่โต็ะรับบริจาค โดยฝ่ายการเงินดำเนินการแจกให้คนละ 1 เล่ม
https://goo.gl/kJ962k

3.หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มใหญ่ ประมาณ 100 หน้า ผลิตจำนวน 5,000 เล่ม แจกเจ้าภาพสวดอภิธรรม  กลุ่มละ 2 เล่ม
https://goo.gl/cw2doS 

โดย แบบที่ 2 และ 3 มีข้อแตกต่างคือ เล่มใหญ่มีรายละเอียด/มีรูป มากกว่า และมี content เพิ่ม 4 -5 เรื่อง

 

ข้อมูลครูใหญ่

1.ร่างที่เผาจริง 144 ท่าน  (สรีระสังขารหลวงพ่อคูณ 1 ร่าง ครูใหญ่ท่านอื่นๆ 143 ร่าง)

2.ชื่อส่งเข้าร่วมงานไม่มีร่าง 8 ท่าน (ครูใหญ่ศพอุบัติเหตุ หรือเป็นมะเร็ง และอื่นๆ)

3.ชื่อครูใหญ่ที่เป็นโครงกระดูกไม่ได้เผาจริง 495 ท่าน

รวมชื่อ 647 ท่าน

กำหนดการล่าสุด  สำหรับวันที่ 29 มกราคม 2562

เวลา 07.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา 08.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพรหมมังคลาจารย์(ธงชัย ธัมมฺธโช)ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.20 น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล

เวลา 09.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล

เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น. ประธานนักศึกษาอ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่

เวลา 13.10 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านหมายรับสั่ง

เวลา 13.20 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล

**เวลา 13.40 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

เวลา 14.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ไปยังฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น และเคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดไปยังฌาปนสถานตามวัดต่างๆ

เวลา 18.00 น. พิธีการฆ่านกหัสดีลิงค์

พิธีฟ้อนรำลึกถึงพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

พิธีขอขมาพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เวลา 22.15 น. ถวายเพลิงจริง สรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ ฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง พระอารามหลวง บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลติดต่อผู้จัดงาน

หากต้องความช่วยเหลือทั้งด้านความปลอดภัยและแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย โปรดแจ้งได้ที่ กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย งานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ  ประจำปี 2561  โทรศัพท์ 043-306124 , 043-306125  สายด่วน 081-7085891

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น