X

รองผวจ.ขอนแก่น นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนโรงงานน้ำปลาร้าส่งกลิ่นเหม็น ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ พบกลิ่นรบกวนลดลงแล้ว ขณะที่อีกแห่งที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน สั่งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 60 วัน

ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะกลิ่นเหม็นจากโรงงานผลิตน้ำปลาร้า ซึ่งเมื่อวันที่ 29 เม.ย.67 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถูกร้องเรียน ได้แก่ โรงงานปลาร้าเชฟไพฑูรย์ และสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายน้ำปลาร้าคุณนายบ้านนา มาร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีมติเป็นข้อแนะนำให้ทางผู้ถูกร้องเรียนนำกลับไปแก้ไขแล้ว แต่ปรากฏว่ายังคงมีประชาชนร้องเรียนปัญหาดังกล่าวผ่านสื่อมวลชนอีก


วันที่ 8 ก.ค.2567 เวลา 14.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น โดยมี นายอำเภออุบลรัตน์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายก อบต.บ้านดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ม.10 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ร่วมคณะตรวจสอบ


จากการตรวจติดตาม พบว่าสถานประกอบการทั้งสองแห่ง ได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นอันเกิดจากกระบวนการผลิตน้ำปลาร้าตามมติที่ประชุมแล้ว โดยโรงงานปลาร้าเชฟไพรฑูรย์ บริเวณห้องผลิตน้ำปลาร้า ได้ดำเนินผลิตในระบบอาคารปิด โดยมีการใช้ระบบบำบัดกลิ่นในลักษณะเดียวกับฟาร์มปศุสัตว์ (Wet Scrubber) เข้ามาช่วยลดกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากโรงผลิต หน่วยงานทึ่มีเกี่ยวข้องได้มีการตรวจวัดระดับกลิ่นเหม็นบริเวณปากปล่องระบายอากาศ และบริเวณริมรั้วโรงงานพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด

ขณะเดินตรวจสอบรอบโรงงานไม่มีกลิ่นเหม็น จะมีบ้างตรงจุดใกล้ห้องผลิต จึงได้แนะนำให้ปิดช่องว่างรอบอาคารผลิตทุกจุดที่ยังมีหลงเหลืออยู่ ส่วนห้องเก็บวัตถุดิบ โรงงานได้เปลี่ยนภาชนะเก็บวัตถุดิบทั้งหมด จากเดิมใส่ถุงมัดเชือกบรรจุในปี๊บไม่มีฝาปิด เปลี่ยนมาใช้กล่องบรรจุแบบมีฝาปิด เพื่อป้องกันกลิ่นเล็ดลอดออกไป โดยวัตถุดิบที่พักรอการผลิตทั้งหมด เก็บรักษาเอาไว้ในอาคารปิดทึบรอบด้าน และบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงงานได้ใช้พลาสติก HDPE คลุมปิดด้านบนบ่อบำบัดน้ำเสียจากการล้างภาชนะในโรงงานเรียบร้อยแล้ว ขณะตรวจไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้โรงงานจะเพิ่มต้นไม้ริมรั้วเพื่อเป็น Buffer Zone ป้องกันไม่ให้กลิ่นลอยออกไปยังพื้นที่ชุมชนอีกด้วย ซึ่งจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านท้องที่เกี่ยวกับกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น ทราบว่าลดความรุนแรงลงจากเดิมก่อนแก้ไขปรับปรุงมากกว่า 50% แล้ว และกลิ่นไม่ได้มีตลอดเวลา อาจจะมีบ้างบางครั้งที่ลมพัดแรง สำหรับผู้ได้รับผลกระทบในหมู่บ้านจนเกิดการร้องเรียนมีเพียง 5-6 ราย เท่านั้น

สำหรับสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายน้ำปลาร้าคุณนายบ้านนา (ไม่เข้าข่ายโรงงานฯ เนื่องจากเครื่องจักรมีขนาดไม่ถึง 50 แรงม้า) พบยังแก้ไขปรับปรุงไม่เรียบร้อย เช่น การปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิดทึบทั้งหมด ยังมีจุดทึ่กลิ่นสามารถเล็ดลอดออกสู่ภายนอกได้ ระบบดูดอากาศยังไม่มีระบบบำบัดกลิ่น อีกลักษณะการดูดอากาศ ยังไม่ครอบคลุมจุดที่ต้มน้ำปลาร้า จึงให้ อบต.บ้านดง ในฐานะ จพง.ท้องถิ่น มีคำสั่งให้สถานประกอบการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 60 วัน ขณะตรวจสอบรอบสถานประกอบการฯ ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดในการนี้ ได้สั่งการให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบมลพิษทางอากาศ โดยให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น เช่น จากปีละ 2 ครั้ง เปลี่ยนเป็นตรวจเดือนเว้นเดือน หรือรายไตรมาส พร้อมกับให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมตรวจสอบว่ากลิ่นเหม็นจากโรงผลิตปลาร้ายังคงสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือไม่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น