X

“สุริยะ – มนพร” ลุยติดตามความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งเชื่อมต่อไทย – ลาว – จีน พร้อมผลักดันให้ไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาค

(15 มิถุนายน 2567) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อไทย – ลาว – จีน (ตอนใต้) ผลักดันให้ไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุริยะ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังปัญหา เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับการแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งทางบก โดยเฉพาะเส้นทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดขอนแก่นที่มีทางร่วมทางแยกจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางและเกิดวิกฤติรถติดในช่วงเทศกาลบ่อยครั้งนั้น แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2568 วงเงิน 1,150 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกสีดา บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนตาลาด – หนองแวกโสก กม.233+434 – กม.232.434 โครงการขยาย 4 ช่องจราจร ตอนตะหิน – ตลาดไทร กม.73+755 – 83+070 และตอนตะหิน – ตลาดไทร กม.83+975 – 84+600 รวมถึงโครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2226 วงเงิน 970 ล้านบาท ตอนวังหิน – หนองนางดำ โครงการขยาย 4 ช่องจราจร และเพิ่มไหล่ทางขยายความกว้างทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนประทาย – ชุมพวง วงเงิน 285 ล้านบาท และโครงการเพิ่มไหล่ทางขยายความกว้างทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนหนองโดนน้อย – ชุมพวง วงเงิน 260 ล้านบาท ซึ่งหาก ทล. ได้รับการพิจารณางบประมาณดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า สำหรับในระบบราง ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ คาดว่าจะสามารถเปิดเดินรถช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร ได้ภายในปี 2567 ส่วนช่วงมาบกะเบา – นครราชสีมา ที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรนั้น ตนได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และได้มอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งดำเนินการเพื่อให้ระบบรถไฟทางคู่เสร็จสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงเส้นทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านอำเภอหินกอง จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดขอนแก่นและหนองคาย สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางรางสู่ สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ผลักดันให้ไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ส่วนความก้าวหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2571 และระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ รายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
นายสุริยะ กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงหลักในการก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อกำกับดูแลนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่เร่งด่วนเป็นลำดับแรก ช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน เมื่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น