X

“พวงเพ็ชร” จับมือ “เกรียง” ชง ครมสัญจร สร้างกระเช้า ภูกระดึง จ.เลย หลังรอคอยกว่า 30 ปี

(3 ธันวาคม 2566) เวลา 14.00 น. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยัง จ.เลย ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ จ.เลย โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเลย 3 ท่าน คือ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส. เขต 1 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส. เขต 2 นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ ส.ส. เขต 4 ร่วมคณะ มีนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ

ก่อนการประชุม คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเลย รอต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อฝากขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติเงินอุดหนุนเยียวยาค่าตอบแทนแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ทั่วประเทศ จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ด้านการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของพื้นที่ จ.เลย ที่ประชุมได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดที่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่ง จ.เลย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดดเด่นหลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ ดัน กระเช้า สำเร็จในยุคนี้

ตามนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้ทุกพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดเลย ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพ จึงอยากให้ทางจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Festival ดึงจุดเด่นของพื้นที่มาดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด หา Soft Power ที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ ปัจจุบัน จ.เลย มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินเลย โครงการก่อสร้างทางหลวง-เส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า โครงการสร้างอาชีพวิถีชุมชนเลย เป็นต้น

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้จังหวัดติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้หนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่ง จ.เลย มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 239 ราย มูลหนี้รวมกว่า 10 ล้านบาท ทางจังหวัดให้แต่ละอำเภอมีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำอำเภอ และตั้งศูนย์ประจำจังหวัดเพื่อรวบรวมและประมวลผลการให้ความช่วยเหลือ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น