X

เริ่มแล้ว ‘หมอลำเฟสติวัล’ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 คณะ ชู Soft Power ฟื้นวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ 9 – 11 ต.ค. 2566 ณ ริมบึงสีฐาน มข.

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดหมอลำเฟสติวัล 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน ในการนี้มีศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินหมอลำ คณะผู้บริหาร ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีการเริ่มต้น ในเวลา 17.00 น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อจากนั้น แม่ครูหมอลำ ดร. ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2536 พ่อครูหมอลำฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2548 กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำบูชาครู นายพงษพร อุปนิ เป่าแคนลายใหญ่ถวายครู ตามด้วย พิธี “ยกอ้อยอครูบูชาคุณเทิดทูนบูรพาจารย์” พิธีโปรยข้าวตอดอกไม้ และ พิธีเปิดงานหมอลำเฟสติวัลเนื่องในวาระ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก หมอลำ ดร.ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ แสดงขับร้องหมอลำในพิธีเปิด

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การแสดงหมอลำ เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ เป็นหนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา แม้ว่าที่ ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แต่คณะหมอลำได้มีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา

“เพื่อร่วมแสดงความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระครบรอบ 60 ปี พร้อมกับการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปการแสดงหมอลำพื้นบ้านภาคอีสาน และ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงได้ผสานความร่วมมือกับ ชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน และ บริษัทศรีอีสานนครฟิล์ม จำกัด จัดกิจกรรมหมอลำเฟสติวัลเนื่องในวาระโอกาส 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศิลปินแห่งชาติ และศิลปินมรดกอีสาน พ่อครูแม่ครู คณะหมอลำเข้าร่วมการจัดงานทั้งสิ้น 24 คณะ”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจที่สำคัญมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“หมอลำเฟสติวัล 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการพัฒนาสังคมตามประเด็นยุทธศาสตร์ การบริการวิชการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม และ เป็นการสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องยอมรับว่า หมอลำเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ศิลปินด้านหมอลำ มีพื้นที่นำเสนอคุณค่าของการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะต่อยอดผลักดันให้หมอลำเป็น soft power ของทุนวัฒนธรรมอีสานสู่สากล ได้ต่อไปในอนาคต”

นางสาวณัฐธิดาพร ขันคำ นักร้องหมอลำในวงเสียงอิสาน เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้มาร่วมสืบสานหมอลำ พร้อมกับครูบาอาจารย์และเพื่อนร่วมวงการกว่า 24 คณะ ส่วนตัวมีความรักในการเป็นหมอลำ เพราะได้รับการปลูกฝังจากแม่นกน้อย อุไรพร ทั้งร้อง เต้น และฝึกกลอนลำ ทำให้รักและเห็นคุณค่าในอาชีพนี้ ยึดเป็นเสาหลักเลี้ยงครอบครัว โดยนางเอกสาวได้เชิดชูหมอลำให้เป็นศิลปะแขนงหนึ่งของภาคอีสานที่มีหนึ่งเดียวในโลก เป็นวัฒนธรรมที่มหัศจรรย์ Soft Power ที่พร้อมปรับให้เข้ากับยุคสมัยด้วยสื่อที่หลากหลายทำให้คนรุ่นใหม่สนใจมากขึ้น คณะหมอลำต่าง ๆ ล้วนทุ่มเทอย่างหนัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานชาวโลกได้รับรู้ เชื่อว่าคำว่า หมอลำ จะไม่มีวันสูญหายตราบใดที่วัยรุ่นอย่างตนยังสืบสานอยู่และเชื่อว่าหมอลำมีอยู่ในสายเลือดของคนอีสานทุกคน

” สมัยก่อนถ้าพูดถึงหมอลำคนที่สนใจอาจจะเป็นคนที่มีอายุ แต่ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 14-15 ก็มีความสนใจในวัฒนธรรมประเภทนี้ ดีใจมากที่หมอลำกระจายไปในทุกสังคมและทุกช่วงอายุให้ความสนใจศิลปะแขนงนี้ แป้งคิดว่าทุกวันนี้มีสื่อเยอะแยะมากมายแต่หมอลำยังคงอยู่ได้ และ คนรุ่นใหม่สนใจหมอลำมากขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีมาก ทำให้เห็นได้ว่าไม่ว่าโลกจะก้าวไปไกลแค่ไหน แต่เด็กรุ่นใหม่ยังคงผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สำหรับงาน 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสียงอีสานจะทำการแสดงในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย เราได้เตรียมโชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคอีสาน มีทั้งการโชว์ร่วมสมัย และ โชว์แบบวัฒนธรรมอีสานแท้ๆ อย่าลืมมาให้กำลังใจวงเสียงอีสานกันนะคะ”

สำหรับโครงการหมอลำเฟสติวัลในวาระโอกาส 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นการแสดงของ ระเบียบวาทะศิลป์ หมอลำใจเกินร้อย หมอลำเพชรลำเพลิน หมอลำขวัญใจแฟน หมอลำวัจนศิลป์ เดือนเพ็ญ อำนวยพร หนูภารวิเศษศิลป์ ทุ่งสยาม วาทะศิลป์

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เป็นการแสดงของ ประถมบันเทิงศิลป์ รัตนศิลป์อินตาไทราษฎร์ ศิลปินภูไท แก่นนครบันเทิงศิลป์ สาวน้อยเพชรบ้านแพง สมจิตรบ่อทอง หนึ่งเพชรเมืองชัย น้องใหม่เมืองชุมแพ

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เสียงอีสาน คำผุนร่วมมิตร อีสานนครศิลป์ บัวริมบึง หนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ซานเล้าบันเทิงศิลป์ หนึ่งน้ำเพชรประสานศิลป์ หนึ่ง สอง สาม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น