X

รองเลขาฯนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมรถไฟฟ้ารางเบา มทร.อีสานเปรย ขอนแก่นมีศักยภาพที่จะสามารถทำได้พร้อมช่วยผลักดันเต็มที่

(26 พ.ค. 66) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา โดยมีนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะ ให้การต้อนรับ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนหลักสูตรการเรียนการสอนระบบรางและงานวิจัยด้านระบบราง ซึ่งได้รับอนุมัติอุดหนุนทุนวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ให้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบา โดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ระดับภูมิภาค โดยนำองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดองค์ความรู้งานวิจัยและปฏิบัติการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ และยังมีส่วนช่วยพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านการขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้ารางเบา รถไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานและลดมลพิษ สร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทยและโลกของเราได้เป็นอย่างดี จากนั้นนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พร้อมคณะลงพื้นตรวจติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่บ้านโคกสี หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่นระยะทางยาว 533 เมตร งบประมาณ 1,014,000 บาท


นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า จากการติดตามโครงการต่างๆที่ขอรับงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นงบประมาณปี 2564-2566 ซึ่งทุกโครงการดำเนินการเป็นไปด้วยเรียบร้อยชาวบ้านได้รับประโยชน์จากโครงการ ส่วนโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มองว่า จ.ขอนแก่น มีศักยภาพที่จะสามารถทำได้เกิดขึ้นได้ ซึ่ง มทร.มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาระบบราง หลายภาคส่วนยังคงเร่งผลักดันโครงการดังกล่าว ซึ่งก็จะนำข้อสรุปทั้งหมดไปรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น