X

ทน.ขก.ลงพื้นที่เตรียมการบูรณะวัดเสาเดียว ฉลองสมโภชครบรอบ 15 ปี สานสัมพันธ์ขอนแก่น-เวียดนาม

1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ วัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมการบูรณะวัดเสาเดียว ร่วมกับนายชู ดุ๊ก ดง กงสุลใหญ่เวียดนาม จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เพื่อให้ทันงานฉลองสมโภชครบรอบ 15 ปี วัดเสาเดียว โดยมี นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมการบูรณะวัดเสาเดียว เพื่อจะทำการบรูณะซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ทำรั้วกั้นเหมือนของเวียดนาม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเสาเดียว เพื่อให้ทันงานฉลองสมโภชครบรอบ 15 ปี วัดเสาเดียว ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำหรับอาคารประติมากรรมวัดเสาเดียว ณ บึงแก่นนคร เป็นการจำลองแบบมาจากวัดเสาเดียว กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (Mot Cot (One-Pillar) Pagoda) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม แสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม เปิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 โดยการก่อสร้างอาคารประติมากรรมแห่งนี้ ได้นำเอาลักษณะอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมวัดเสาเดียว ฮานอย มาให้ได้ชม ด้วย


โครงสร้างอาคารที่คล้ายดั่งเป็นดอกบัวที่ผลิบานกลางสระ ซึ่งนับเป็นสถาปัตยกรรมของวัดเสาเดียว ฮานอย ที่มีความงดงามและไม่มีใครเหมือน กระทั่งได้รับการรับรองให้เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นของเอเชียจากกินเนสส์บุ๊คเอเชีย ปี ค.ศ.2006 หลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นเขตโบราณสถานแห่งชาติที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อปี ค.ศ.1962 อาคารประติมากรรมจำลองแห่งนี้ ภายในจะมีห้องประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมเพียงห้องเดียว ภายนอกจะมีระเบียงเล็กๆ สามารถเดินรอบอาคารได้ โครงสร้างอาคารทำจากไม้ ส่วนฐานเป็นเสาปูนกลม ประดับกระเบื้องดินเผาในส่วนของหลังคา กางปีกออกตามสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และประดับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์มงคลตามคติความเชื่อของท้องถิ่นโบราณ


ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น