พล.ม.3 ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เราทำความดีด้วยหัวใจ

กองพลทหารม้าที่ 3 และประชาชนจิตอาสาร่วมโยนก้อนอีเอ็ม  เพื่อรักษาสภาพแหล่งน้ำ  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านคำจั่น ต.บัวเงิน  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  พันเอก ปรีชา จึงมั่นคง  รองผู้บัญชาการ  กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำด้วยจุลินทรีย์ก้อน หรือ EM BALL จำนวนกว่า 2,700 ก้อน  ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ อาทิ สามารถสลายขยะในน้ำเสียให้หายเน่าเหม็น  พัฒนาแหล่งน้ำในเขตชุมชนรอบค่ายฯ ให้มีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ และแหล่งอาหารแก่คนชุมชนต่อไป

นอกจากนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2561 และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  โดยมีผู้แทนส่วนราชการ กำลังพลทหาร ตำรวจ ผู้แทนสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย โอกาสนี้กลุ่มประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา และเป็นแหล่งพักผ่อนของคนในชุมชนต่อไป

สำหรับวันดินโลก (World Soil Day) กำเนิดขึ้นจากมติขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น