X

ยิ่งใหญ่คักเด้อ!!เทศบาลนครขอนแก่นจัด ‘ตักบาตรเทโว’ กลางบึงแก่นนคร

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม “พิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565”เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดจัดให้มี “พิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565” ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี บึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในการทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกใน วันมหาปวารณา คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา) คำว่า “เทโว” เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก ดังนั้น การตักบาตรเทโว เป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์เสด็จ หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน และกลับจากเทวโลก พอออกพรรษา พระพุทธเจ้าก็จะเสด็จลงจากเทวโลก กลับมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย จึงเรียกประเพณีนี้ว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ นิยมสั้นๆ ว่า การตักบาตรเทโว มาจนถึงปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น