X

เขื่อนอุบลรัตน์น้ำเกินความจุ 102.98 %เร่งระบายน้ำสูงสุดวันละ 35 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนอุบลรัตน์น้ำเกินความจุ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ข้อมูลเวลา 08.00 น. ระดับน้ำในเขื่อน 182.18 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง(ม.รทก.) ปริมาณน้ำในเขื่อน 2,503.73 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 102.98 % ของความจุเขื่อน(ความจุเขื่อนปกติ 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.) เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 142.98 ล้าน ลบ.ม.เขื่อนมีปริมาณน้ำเกินความจุปกติ 72.43 ล้าน ลบ.ม.


แผนการระบายน้ำวันนี้ 35.00 ล้าน ลบ.ม. เป็นการระบายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1 ล้าน ลบ.ม. ตามมติการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์รองรับสถานการณ์ฝนตกและการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น ประกอบกับจะมีน้ำหลากจากพื้นที่เหนือเขื่อน ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าเขื่อนอุบลรัตน์จะมีปริมาตรน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำเต็มความจุ 2,431 ล้าน ลบ.ม.(100%) ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่ระดับน้ำจะเอ่อล้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จนทำให้ต้องมีการระบายน้ำออกในปริมาณที่มากกว่าปกติ จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดความสมดุลในลุ่มน้ำชี-พอง ทั้งด้านเหนือเขื่อน และท้ายเขื่อน รวมทั้งให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่ 25-35 ล้าน ลบ.ม./วัน และหากปริมาตรน้ำมากกว่าความจุอ่าง 100%แล้ว(ระดับ 182.00-183.50 ม.รทก.) ให้ปรับการระบายน้ำเป็น 35-54 ล้าน ลบ.ม./วัน โดยทยอยปรับเพิ่มการระบายแบบขั้นบันได ให้เป็นตาม สถานการณ์/ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง และหลักวิชาการและคำนึงถึงผลกระทบเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ให้เขื่อนอุบลรัตน์ จัดทำแผนระบายน้ำรายวันแจ้งทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและประชาชนทุกภาคส่วนทราบเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับการรองรับปริมาตรน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงถัดไป กฟผ.จึงปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ล่วงหน้า 5 วัน และหลังจากนั้นพิจารณาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามมติที่ประชุมต่อไป โดยมีแผนการระบายน้ำดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 31 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ระบายน้ำ 34 ล้าน ลบ.ม.
วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ระบายน้ำ 35 ล้าน ลบ.ม.จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ริมอ่างเก็บน้ำ ให้เฝ้าระวังเตรียมยกของขึ้นที่สูง เพื่อรับระดับน้ำในอ่างที่สูงขึ้นและประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อยู่ในลุ่มลำน้ำพองท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ เฝ้าระวังเตรียมยกของขึ้นที่สูง เพื่อรับสถานการณ์ระดับน้ำพอง ที่จะสูงเพิ่มขึ้น ในช่วงนี้

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น