X

ชาวบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ร่วมบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นลำน้ำพอง ที่มีปริมาณน้ำขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายสำเริง โสบูญมา ปลัดอำเภอน้ำพอง รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ บ.ท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ว่า ขณะนี้ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบรรจุกระสอบทราย เพื่อกั้นลำน้ำพอง ซึ่งขณะนี้ได้ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดที่ผนังดินทรุด

โดยมวลน้ำพองเริ่มกัดเซาะพนังดินขยายวงกว้าง จากการประเมินผลข้อมูลปริมาณน้ำพอง และประกอบกับอัตราการไหลของน้ำพองในพื้นที่ คาดการณ์ว่าจุดนี้จะเป็นอีกจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพนังดินกั้นลำน้ำพอง บ้านท่ากระเสริม ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือ ขนของขึ้นที่สูงไปอยู่ที่ปลอดภัย ขอให้ศึกษาปริมาณการมวลน้ำเท่ากับปี 2554 และ ปี 2560 ซึ่งจะเทียบเคียงใกล้กันติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น