X

จับตา!‘เขื่อนอุบลรัตน์’เร่งระบายน้ำเพิ่ม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565ที่ผ่านคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น โดย เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่นมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์จัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยมี นางสาว ธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ.ห้องประชุม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีข้อสรุปการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เห็นชอบให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนอุบลรัตน์) เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากเดิมวันละ 15 ล้าน ลบ.ม./วัน และปรับเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได วันละ 3 ล้าน ลบ.ม./วัน จนถึงอัตราการระบายน้ำไม่เกิน 25 ล้าน ลบ.ม./วัน (โดยจะต้องไม่มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ)

ทั้งนี้เพื่อให้ปรับตามสถานการณ์ของน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน และเกณฑ์การควบคุมสูงสุด ตามมาตรฐานของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ระบายวันละ 15 ล้านลบ.ม./วันวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ระบายวันละ 18 ล้าน ลบ.ม./วันวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ระบายวันละ 21 ล้าน ลบ.ม./วัน

พร้อมปรับการระบาย ตามปริมาณน้ำไหลเข้า ในอัตราไม่เกินวันละ 25 ล้าน ลบ.ม./วันพร้อมกับ ที่อยู่ด้านท้ายเขื่อน ให้รับทราบ และ/หรือ เตรียมแผนรับมือการป้องกันปริมาณน้ำที่จะขยับสูงขึ้น และให้โครงการชลประทานที่อยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความพร้อมของโครงสร้างอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ซึ่งสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ข้อมูลเวลา 08.00 น.ระดับน้ำในเขื่อน 177.92 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง(ม.รทก.) ปริมาตรน้ำในเขื่อน 1,156.32 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 47.56 % ของความจุเขื่อน(ความจุเขื่อน 100% เท่ากับ 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.)
เมื่อวานมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 42.49 ล้าน ลบ.ม.แผนการระบายน้ำวันนี้ 15.00 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นการระบายน้ำตามปกติ เขื่อนสามารถรับน้ำได้อีก 1,274.98 ล้าน ลบ.ม.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น