X

ส่องความคืบหน้าอุโมงค์รถไฟทางคู่อีสาน มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 คืบ 91.56%

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)รายงานความคืบหน้า โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ เป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ 3 แห่ง ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 51 เดือน
เดือนกรกฎาคม 2565 มีความก้าวหน้าของงานคิดเป็น 91.56% ซึ่งงานอุโมงค์ ณ ปัจจุบันขุดเจาะทะลุทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างผนังคอนกรีต งานรางรถไฟ งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล โดยในอุโมงค์ที่ 2 และ 3 คงเหลือเฉพาะงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2565 สำหรับอุโมงค์ที่ 1 ซึ่งมีระยะทางยาวที่สุดประมาณ 5.2 กิโลเมตรนั้นอยู่ระหว่างเร่งรัดงานก่อสร้าง ทั้งนี้ทางบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเดินรถและขนส่งของประเทศต่อไป


สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ถือเป็นรถไฟทางคู่สายสำคัญ ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย โดยเมื่อสร้างเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางและขนส่งในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟเพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้ามากขึ้น รวมถึงยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ

นอกจากนี้ยังช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่โครงการกับระดับภูมิภาค และต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้ปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟตลอดแนวเส้นทางโครงการเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดตัดทางรถไฟอีกด้วย


Cr.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น