X

มิตรภาพขอนแก่นอ่วม!ช่วง อ.บ้านแฮด-บ้านไผ่ น้ำท่วมสูง รถเล็กห้ามผ่าน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ได้รับการประสาข้อมูลจาก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) โดยหมวดทางหลวงบ้านแฮด อ.บ้านเฮด จ.ขอนแก่น รายงานเกิดน้ำท่วมผิวทางจราจร เวลาประมาณ 01.00 น.ดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนบ้านไผ่ – ท่าพระ ที่ กม.302+650 ขวาทาง
2. สถานที่เกิดน้ำท่วมผิวทาง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
3. น้ำท่วมผิวจราจร น้ำรอระบาย
4. สภาพทางเป็นทางตรง ถนน 4 ช่องจราจร ผิวจราจร AC. ผิวทางดี ไม่มีหลุมบ่อ
5. การจราจร #รถเล็กผ่านไม่ได้
6. ระดับน้ำปัจจุบัน 0.60 ม. เมื่อเวลา 09.00 น.
7. เจ้าหน้าหมวดฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้ากู้ภ้ยช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร
ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น