X

นายก ขก.จับมือ ศึกษาธิการจังหวัดชู รร. อนุบาลสาธิตเทศบาล ต้นแบบ EF

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.กันตธี เนื่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และคณะ โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , นายณัฐกร ศรีนวกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี , นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา , นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด) และคณะครูที่เกี่ยวข้อง


สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่นเชิงบูรณาตามแนวทางทักษะสมอง (EF) หรือ Executive Functions ทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง เป็นกระบวนการทางความคิดระดับสูงของสมองส่วนหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำ ดังนั้นศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นศักยภาพของโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ที่มีความพร้อมทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน , ด้านบุคลาการครู และสามารถเป็นศูนย์กลางสื่อ EF ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาตามแนวทางทักษะสมอง EF เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 34 แห่ง


ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมีความยินดีและตอบรับในการทำงานร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ซึ่งในกระบวนต่อไปจะมีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป


ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น